Aktuální informace

Servis turistických informací

Tento předmětný servis informací je službou celé široké členské základně i zájemcům o danou oblast cestování a klade si za cíl rychlejší šíření informovanosti a tvorbu snadnější cesty potřebné administrace při zajištění validity.