*Klub českých turistů*

Odbor Lanškroun 

Lanškroun 10. září 2022

Oblastní síň slávy

Uvedení do Síně slávy české turistiky 2022

V Lanškrouně žila před 2. světovou válkou česká menšina, která jen obtížně prosazovala zakládání českých spolků. Odbor turistiky vznikl v roce 1931, prvním předsedou se stal Varmuža. Odbor působil do roku 1938, kdy byly po připojení k Německu české spolky zakázány. V té době měl odbor 37 členů.

Organizovaná turistická činnost byla obnovena v roce 1953 a postupně se zvyšoval počet členů. Po roce 1967 se odbor zaměřuje na výkonnostní turistiku (dálkové pochody, lyžařské přejezdy, a zájezdy s koly), je založen oddíl TOM. Byly založeny tradiční akce, pořádané dodnes - Lanškrounská kopa a lyžařský přejezd Jeseníky. V roce 1975 odbor dokončil stavbu loděnice na břehu Dlouhého rybníka. Počet členů je tak okolo 250ti.

Po roce 1990 dochází k mírné stagnaci, ale již brzy opět narůstá aktivní činnost odboru. Tradiční akce zůstávají, činnost je rozšířena na akce pro seniory. Jsou pořádány týdenní zájezdy, rozšiřuje se nabídka akcí pro veřejnost.

V roce 2010 se odbor turistiky při TJ Lanškroun osamostatňuje a stává se odborem KČT. Rozšiřuje činnost pro seniory zapojením do projektu ústředí Aktivní senioři, spolupracuje s Kavárničkou dříve narozených, organizuje dětský den na loděnici nebo akci Triatlon či autobusové zájezdy. Počet členů je kolem 250ti.

V rámci pořádání turistického pochodu "Lanškrounská kopa" byl předsedovi Klubu českých turistů Lanškroun předán diplom a odznak k uvedení odboru do Síně slávy české turistiky. Ocenění práce lanškrounských turistů za 90. výročí trvání převzal stávající předseda odboru Ing. Zdeněk Šesták.


Vytvořeno 07. října 2018 .................................................................................................................................. Aktualizováno 01. června 2024