*************************** Oblastní síň slávy ***************************

Uvedení odborů

KČT, Slovan Pardubice

(*1894)

******************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2024

Klub českých turistů Slovan Pardubice je klub s nejdelší turistickou tradicí v Pardubicích. Klub byl založen před 130 lety, a to 09. 05. roku 1894 jako odbor KČT Pardubice. Ustavující valná hromada zvolila výbor odboru, který ze svého středu vybral za předsedu místního notáře, cestovatele, dramatika, literáta, překladatele a veřejného činitele JUDr. Josefa Štolbu. Mimochodem, překládal z angličtiny, španělštiny, francouzštiny a němčiny.

V současnosti má spolek přes dvě stovky členů a vykazuje opravdu aktivní činnost. Vlastní uvedení proběhlo při uvedení také JUDr. Josefa Štolby za asistence i přispění čelních představitelů města Pardubice a vedení Klubu českých turistů dne 08. května 2024 u domu ve Smilově ulici v Pardubicích.


Vytvořeno 27. května 2024 ............................................................................................................................. Aktualizováno 27. května 2024

KČT, odbor Česká Třebová

(*1922)

******************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2023

Ustavující schůze KČST se uskutečnila 28. 12. 1922 za účasti 47 příznivců turistiky. Předsedou byl zvolen Vladimír Kapoun, jednatelem Bohuslav Štangler. V roce 1923 se odbor přihlásil do Orlické župy, v květnu byl zaevidován v nové župě Českomoravské vysočiny – sever. Koncem roku 1923 měl 136 členů.

V letech 1925-1926 vydal místopředseda odboru tři průvodce "Ukazatel turistických cest" s popisy a mapami tras. Odbor přes léto provozoval turistickou noclehárnu a zajišťoval letní byty. V roce 1926 zakoupil pozemky na Kozlově pro rozhlednu, ta byla dokončena v roce 1929. V roce 1932 byl koupen další pozemek pro výstavbu turistické chaty, která po dokončení v roce 1933 a úpravách v roce 1936 nese jméno "Chata Maxe Švabinského". Ve válečném roce 1942 měl odbor 322 členů. Po válce se odbor věnoval obnově turistických tras.

Po zrušení KČT došlo k obnově činnosti až v roce 1956, kdy vznikl odbor turistiky při DSC Lokomotiva Česká Třebová. V roce 1973 založili TOM. V roce 1990 rozhodli o vstupu do obnoveného KČT. Od roku 1994 organizují "Zimní táboření" na Kozlovském kopci, putování "Za třebovským kohoutem" a další akce. V roce 2001 byla na Kozlovském kopci otevřena nová rozhledna. Členové udržují přes 100 km značených cest. V roce 2012 vydal odbor brožurku o své 90leté historii.


Vytvořeno 21. března 2023 .............................................................................................................................. Aktualizováno 05. června 2023

KČT, odbor Lanškroun

(*1931)

******************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2022

V Lanškrouně žila před 2. světovou válkou česká menšina. Odbor turistiky vznikl v roce 1931, kdy prvním předsedou se stal Varmuža a žil jen do roku 1939.

Odbor byl obnoven v roce 1953 a postupně se zvyšoval počet členů. Po roce 1967 se odbor zaměřuje na výkonnostní turistiku a byl založen oddíl TOM.

Po roce 1990 dochází ke stagnaci, ale již brzy opět narůstá činnost. Tradiční akce zůstávají, je však rozšířena o akce pro seniory a rozšiřuje se nabídka akcí pro veřejnost. V roce 2010 se odbor turistiky při TJ Lanškroun osamostatňuje a stává se odborem KČT. Počet členů je kolem 250 v současné době.


Vytvořeno 25. září 2022 .................................................................................................................................... Aktualizováno 21. dubna 2023

KČT, odbor Ústí nad Orlicí

(*1918)

******************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2019

Odbor turistiky v Ústí nad Orlicí, tehdy pod názvem KČST, byl založen dne 17. dubna roku 1918 a měl 150 členů. Patřil i patří mezi největší a nejatraktivnější odbory, kdy po válce čítal 550 členů, no a v současnosti má 210 členů.

Od roku 1935 odbor usiloval o postavení rozhledny na Andrlově chlumu a brzy byl záměr rozšířen o turistickou chatu s názvem Hvězda. Ztráta majetku přišla v době znárodňování a až v roce 1992 ji turisté přebírají zpět do své péče.

V období roku 1995 se předsedou stává Milan Richter, jež na oné pozici setrval do ledna 2022 a uvedení do Síně slávy české turistiky proběhlo v tomto období, dne 30. března roku 2019 na členském výročním setkání.


Vytvořeno 15. března 2019 ................................................................................................................................ Aktualizováno 21. dubna 2023