Zpravodaj ústředí

Pro větší komfort informovanosti Klub českých turistů přistoupil k tvorbě elektronického periodika sekretariátu k aktuálním otázkám klubového dění, jež má za cíl zajistit hlubší i rychlejší dosah k členské základně a rozšířit procento komunikace.

***** LEDEN *****
***** LEDEN *****


Další číslo

***** KVĚTEN *****
***** KVĚTEN *****


Další číslo 

***** ZÁŘÍ *****
***** ZÁŘÍ *****
***** ÚNOR *****
***** ÚNOR *****


Další číslo 

***** ČERVEN *****
***** ČERVEN *****


Další číslo

***** ŘÍJEN *****
***** ŘÍJEN *****


Další číslo

***** BŘEZEN *****
***** BŘEZEN *****


Další číslo 

***** ČERVENEC *****
***** ČERVENEC *****


Další číslo 

***** LISTOPAD *****
***** LISTOPAD *****


Další číslo

***** DUBEN *****
***** DUBEN *****


Další číslo 

***** SRPEN *****
***** SRPEN *****


Další číslo 

***** PROSINEC *****
***** PROSINEC *****

Savignat Savig - 30. května 2021

Webnode a Savignat art