Zpravodaj ústředí

Pro větší komfort informovanosti Klub českých turistů přistoupil k tvorbě elektronického periodika sekretariátu k aktuálním otázkám klubového dění, jež má za cíl zajistit hlubší i rychlejší dosah k členské základně a rozšířit procento komunikace. Je vydáván dle aktuálnosti.


Připravuje se

_____ 03 - 2022 _____
_____ 03 - 2022 _____


Připravuje se

----- 04 - 2022 -----
----- 04 - 2022 -----

Aktualizace .................................................................................................................................................... Savignat Savig - 27. června 2022

Webnode a Savignat art