Klub českých turistů    Ústřední zpravodaj

Ústřední zpravodaj 2020

Pro větší komfort informovanosti Klub českých turistů přistoupil k tvorbě elektronického periodika k aktuálním otázkám klubového dění, jež by mělo zajistit hlubší dosah k členské základně a rozšířit procento komunikace.

********** LEDEN **********
********** LEDEN **********
********** DUBEN **********
********** DUBEN **********


Nevydané číslo

********** ČERVENEC **********
********** ČERVENEC **********
********** ÚNOR **********
********** ÚNOR **********
********** KVĚTEN **********
********** KVĚTEN **********
********** SRPEN **********
********** SRPEN **********


Nevydané číslo


Nevydané číslo

********** BŘEZEN **********
********** BŘEZEN **********
********** ČERVEN **********
********** ČERVEN **********


Nevydané číslo

********** ZÁŘÍ **********
********** ZÁŘÍ **********

Savignat Savig - 26. září 2020