Klub českých turistů    Ústřední zpravodaj

Ústřední zpravodaj 2020

Pro větší komfort informovanosti Klub českých turistů přistoupil k tvorbě elektronického periodika k aktuálním otázkám klubového dění, jež by mělo zajistit hlubší dosah k členské základně a rozšířit procento komunikace.

********** LEDEN **********
********** LEDEN **********
********** DUBEN **********
********** DUBEN **********
********** ÚNOR **********
********** ÚNOR **********

Očekávané číslo

********** BŘEZEN **********
********** BŘEZEN **********