Zpravodaj ústředí

Pro větší komfort informovanosti Klub českých turistů přistoupil k tvorbě elektronického média sekretariátu k aktuálním otázkám klubového dění, jež má za cíl zajistit hlubší i rychlejší dosah k členské základně a rozšířit procento komunikace. Je vydáván dle aktuálnosti.

______ 01 - 2022 ______

______ 02 - 2022 ______

______ 03 - 2022 ______

______ 04 - 2022 ______

Připravuje se
Připravuje se

Aktualizace .................................................................................................................................................... Savignat Savig - 27. června 2022

Webnode a Savignat art