* Klub českých turistů, ústředí *

Zpravodaj ústředí

Aktuální informace sekretariátu

Pro větší komfort informovanosti vedení Klubu českých turistů přistoupilo k tvorbě elektronického média sekretariátu k aktuálním otázkám klubového dění, jež má za cíl zajistit hlubší a rychlejší dosah k členské základně a rozšířit procento komunikace.

Frekvenční představa je o přibližně čtvrtletníku, i když se má řídit množstvím a důležitostí zpráv. Obsah je určen ekonomické oblasti, aktuálním dotačním výzvám, možnosti čerpání různých výhod a zveřejňování nabídek pro členy.

Číslo 1 / 2024

Číslo 2 / 2023

Číslo 3 / 2023

Číslo 4 / 2023


Vytvořeno 30. března 2020 ............................................................................................................................ Aktualizováno 05. března 2024