*Klub českých turistů*

PhDr. JIŘÍ STANISLAV GUTH - JARKOVSKÝ

Praha a Lausanne 2004

Oblastní síň slávy

Uvedení do Síně slávy české turistiky 2004

PhDr. Jiří Stanislav Guth - Jarkovský se narodil 03. 01. 1891 v Heřmanově Městci. V letech 1870 - 1878 vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, poté studoval filozofii, matematiku a fyziku na Filozofické fakultě v Praze. Byl středoškolským profesorem, spisovatelem, ale také organizátorem sportu i hradním ceremoniářem.

Pro Klub českých turistů a později KČST vykonal obrovský organizační a propagační díl a významně se zasloužil o jeho společenské postavení v první republice. Patřil k zakládajícím členům Mezinárodního i Českého olympijského výboru. V letech 1897 - 1926 redigoval Časopis turistů a od roku 1915 vedl téměř dvanáct let KČST jako předseda. Za jeho působení vzrostla členská základna, vytvořila se organizační síť a byly vybudovány nové útulny a chaty. Byl též autorem Společenského katechismu a v letech 1919 až 1923 pracoval jako generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru, v období let 1900 až 1929 také Českého a po vzniku republiky Československého olympijského výboru.

Na svou dobu byl mimořádně zcestovalý a o svých cestách po Evropě, Africe a Americe napsal řad knih - Causerie z cest po Španělsku, Na moři a za mořem, Na zeleném Erinu, K slovanskému jihu, Na pokraji Sahary a Za horama Pyrenejskýma. Domácí scénou byla slavnostně otevřena dálková turistická cesta PhDr. J. S. Gutha - Jarkovského dne 21. května 1922 na jeho počest i za jeho přítomnosti. Původně trasa vedla z Kostelce nad Orlicí do Letohradu, tehdy Kyšperka, a jelikož upadla v zapomnění, byla znovu otevřena roku 2005 s 20 km prodloužením do Ústí nad Orlicí.

PhDr. Jiří Stanislav Guth - Jarkovský zemřel dne 08. ledna 1943 v Náchodě a je pochován v rodinné hrobce na pražských Olšanských hřbitovech. Ke 150. výročí narození v roce 2011 byly uskutečněny akce, kde se pietního aktu zúčastnili zástupci Českého olympijského výboru, Prezidentské kanceláře, Klubu českých turistů a řada měst, kde tato velká osobnost působila. schůze KČST se uskutečnila 28. 12. 1922 za účasti 47 příznivců turistiky. Předsedou byl zvolen Vladimír Kapoun, jednatelem Bohuslav Štangler. V roce 1923 se odbor přihlásil do Orlické župy, v květnu byl zaevidován v nové župě Českomoravské vysočiny – sever. Koncem roku 1923 měl 136 členů.

Pamětní deska z června 2006 v Kostelci nad Orlicí.

PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský a Pierr de Coubertin na olympijském kongresu v roce 1925


Vytvořeno 08. dubna 2018 ............................................................................................................................... Aktualizováno 01. června 2024