*Klub českých turistů*

Jan Zákoucký

Heřmanův Městec 2018

Oblastní síň slávy

Uvedení do Síně slávy české turistiky 2018

Karel Jan Zákoucký se narodil 21. 02. 1862 v Heřmanově Městci. Vystudoval pardubické gymnázium a Učitelský ústav v Hradci Králové. Definitivu získal jako učitel, později ředitel Měšťanské školy v Heřmanově Městci. Působil také v řadě spolků, cestoval, mimo jiné Egypt a Skandinávie, a psal povídky, novely, cestopisy. Byl přítelem J. S. Gutha Jarkovského, se kterým se podílel na propagování turistiky na Chrudimsku, Pardubicku a v oblasti Železných hor. Jeho pílí byl založen odbor Klubu českých turistů v Heřmanově Městci. Organizátorské úsilí, jako vycházky, zájezdy a přednášky s promítáním i se známými osobnostmi a publicistická činnost, zejména ve směru k mládeži vedly k rozvoji turistiky v kraji.

Karel Jan Zákoucký zemřel dne 02. září roku 1925. Byl pohřben za velké účasti učitelstva, turistů a veřejnosti ve svém rodišti. V roce 1928 dal místní odbor KČST postavit v lese nad kempem Konopáč, poblíže Heřmanova Městce pomník svému zakladateli, který je dodnes udržovaný a celkem navštěvovaný díky značené cestě, jež nese název Cesta Zákouckého.

Památník Karla Zákouckého, kousek za kempem Konopáč

Vstup do zámeckého areálu


Vytvořeno 07. října 2018 ................................................................................................................................... Aktualizováno 01. června 2024