*Klub českých turistů*

Jan Zákoucký

Heřmanův Městec 2018

Heřmanův Městec

*21.02.1862 ----- +02.09.1925

*****************************************

Oblastní síň slávy

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2018

Karel Jan Zákoucký se narodil 21. února 1862 v Heřmanově Městci. Vystudoval pardubické gymnázium a Učitelský ústav v Hradci Králové. Definitivu získal jako učitel, později ředitel Měšťanské školy v Heřmanově Městci. Působil v řadě spolků, cestoval (mj. Egypt, Skandinávie) a psal povídky, novely, cestopisy. Byl přítelem J. S. Gutha Jarkovského, se kterým se podílel na propagování turistiky na Chrudimsku, Pardubicku a v oblasti Železných hor. Jeho pílí byl založen odbor KČT v Heřmanově Městci. Organizátorské úsilí – vycházky, zájezdy, přednášky s promítáním a se známými osobnostmi, publicistická činnost, zejména ve směru k mládeži, vedly k rozvoji turistiky v kraji.

Karel Jan Zákoucký zemřel 2. září 1925. Byl pohřben za velké účasti učitelstva, turistů a veřejnosti ve svém rodišti. V roce 1928 dal místní odbor KČST postavit v lese nad Konopáčem, poblíže Heřmanova Městce pomník svému zakladateli, dodnes udržovaný a navštěvovaný značenou trasou s názvem Cesta Zákouckého.

Památník Karla Zákouckého, kousek za kempem Konopáč

Vstup do zámeckého areáluVytvořeno - 07. října 2018 ................................................................................................................................................................... Aktualizace - 15. března 2023