**************************   Karel Jan Zákoucký **************************

Heřmanův Městec

(*1862, +1925)

************************************

Karel Jan Zákoucký vystudoval pardubické gymnázium a Učitelský ústav v Hradci Králové. Definitivu získal jako učitel, později ředitel Měšťanské školy v Heřmanově Městci. Působil v řadě spolků, cestoval (mj. Egypt, Skandinávie) a psal povídky, novely, cestopisy. Byl přítelem J. S. Gutha Jarkovského, se kterým se podílel na propagování turistiky na Chrudimsku, Pardubicku a v oblasti Železných hor.

Byl pohřben za velké účasti učitelstva, turistů a veřejnosti ve svém rodišti. V roce 1928 dal místní odbor KČST postavit v lese nad Konopáčem, poblíže Heřmanova Městce pomník svému zakladateli, dodnes udržovaný a navštěvovaný značenou trasou s názvem Cesta Zákouckého.


Webnode a Savignat art