30 výročí názvu ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

O České republice se hovoří jako o křižovatce - turisté by asi spíš použili termín "rozcestí" - kultur, obchodu, vlivů, zájmů. Jsme bez moře, zato obklopeni horskými masívy. Stalo se národním zvykem, že s nadšením přednostně poznáváme území, na kterém po staletí žijeme. Turistika se stala součástí životního stylu, ale i historie a kultury. K české společnosti a kultuře odedávna patří též bohatý spolkový život. Není náhoda, že Klub českých turistů vznikl už před 131 lety, byl u řady klíčových událostí našich dějin a že o popularizaci jeho aktivit se zasloužily osobnosti jako Vojtěch Náprstek nebo Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. A pro milovníky zdejší kouzelné krajiny je štěstím, že v roce 1990 obnovil svoji činnost. I jako příležitostný turista musím ocenit desetitisíce kilometrů značených tras, které nám zbytek světa závidí, zrekonstruované turistické chaty, skvěle udržované rozhledny, zkrátka všechno to, co je součástí tradice, na níž můžeme být pyšní. Tak ať nám to všem dál dobře šlape!

Lubomír Zaorálek - ministr kultury

Milí turisté, v těchto dnech si připomínáme 30. výročí "sametové revoluce" a zanedlouho tomu bude 30 let ode dne, kdy Klub českých turistů obnovil činnost v podmínkách nově se rodícího demokratického státu bez politického diktátu a ideových omezení jedné strany. Demokracie je nezbytný předpoklad pro svobodnou činnost. Je zřejmé, že této kvality by nebylo dosaženo bez změny započaté 17. listopadem 1989. Bez této historické události by KČT dnes neexistoval. Svoboda a demokracie spolu s dobrovolnictvím jsou neodmyslitelné principy činnosti KČT. Chraňme tyto atributy uvnitř klubu i v běžném životě. Turistika je projev svobody pohybu a poznávání okolního světa a naším trvalým úkolem a posláním je využít komfort svobody a demokracie pro rozvoj turistiky ve prospěch členů KČT i turistické veřejnosti.

Vratislav Chvátal - předseda KČT

• 7. 4. 1990 byla slavnostně obnovena činnost KČT. Stalo se tak ve velkém sále pražského Slovanského domu. Obnovený Klub českých turistů si dal za cíl navázat na řadu oblíbených akcí, vzniklých před revolucí, stejně jako za doby největší slávy klubu ve 20. a 30. letech první republiky.
• KČT dodnes ctí tradici a hodnoty, které stály u jeho zrodu před 130 lety. Vzhledem k obrovskému rozšíření turismu oproti jeho stavu na konci předminulého století se v průběhu času proměňuje jeho role, to podstatné však zůstává: podpora a oslava aktivní turistiky jako pohybu vlastní silou za účelem poznávání přírody, krajiny, památek, sídel a jejich obyvatel.


Program oslav 17. listopadu 2019 v centru Prahy Korzo Národní --- Národní třída

Oslavme spolu svobodu tam, kde to všechno začalo! Na Národní třídě. I letos ji oživíme uměním, zábavou, zajímavými hosty. Vyrazte zažít znovu atmosféru revoluce, přijďte na Korzo Národní.

Koncert pro budoucnost --- Václavské náměstí

Koncert pro budoucnost je občanským setkáním a vyvrcholením akcí konaných v rámci Festivalu svobody 2019. Pod koněm nás čeká nabitý program plný koncertů a projevů nejznámějších osobností kulturního a veřejného života.

Svobodný listopad --- Albertov

Čtvrtý ročník tradiční jednodenní události, jejíž myšlenkou je společně si důstojně připomenout události z listopadu roku 1939 a 1989 a uctít tak Den boje za svobodu a demokracii stejně jako Mezinárodní den studentstva. Po 15. hodině bude zahájena rekonstrukce historického průvodu z roku 1989 směřující na Národní třídu, kde bude vrcholit Korzo Národní.

Na čaj do archivu --- Ulice Na Struze

V Archivu bezpečnostních složek bude možné od 11 do 16 hodin zhlédnout mimo jiné ukázky originálních dokumentů vztahujících se k osobnosti Václava Havla, podat žádost o vyhledání a předložení jakékoliv archiválie či se registrovat do aplikace eBadatelna.

Vernisáž expozice "20. století" --- Národní muzeum

Národní muzeum u příležitosti 30. výročí otevře první stálou expozici věnovanou českým a slovenským dějinám 20. století, včetně událostí roku 1989.

Další podrobný program národních oslav najdete na: www.spolecnestoleti.cz

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´© Vydal Klub českých turistů v roce 2019 za finanční podpory MKČR, redakční zpracování Roman Hrůza Agency s.r.o., výroba Vydavatelství Baron


13. listopadu 2019