*Klub českých turistů*

Rudolf Fibigar

Česká Třebová 02. dubna 2023

Česká Třebová

*02.09.1933 ----- +01.12.2020

Narodil se 2. 9. 1933 v České Třebové, kde prožil své dětství i mládí a po návratu ze základní vojenské služby pracoval ve Strojtexu v České Třebové až do odchodu do důchodu jako vedoucí technické kontroly. Celý svůj život věnoval turistice jako organizátor, funkcionář, značkař a kronikář odboru. Téměř čtyřicet let byl členem výboru odboru, vedl kolektiv značkařů, organizoval tradiční "Pochod za Třebovským kohoutem", u jehož zrodu nechyběl, a zasloužil se o vydání publikace "90 let organizované turistiky v České Třebové". Rovněž zajišťoval provoz rozhledny na Kozlovském kopci. Obdržel četná ocenění a uznání, včetně nejvyšších - Čestný odznak Vojty Náprstka a cenu starosty města Česká Třebová.

Jeho životní pouť skončila 1. prosince roku 2020. Již navždy však zůstávají hezké vzpomínky na hodného, poctivého, obětavého a inspirujícího člověka, silně spjatého s rozvojem turistiky na Českotřebovsku. Je pochován na městském hřbitově v České Třebové.


Vytvořeno 20.  dubna 2023 ........................................................................................................................................................................................... Aktualizováno 20. dubna 2023

Webnode a Savignat art