*Klub českých turistů, odbor Česká Třebová*

Rudolf Fibigar

Česká Třebová 02. dubna 2023

Česká Třebová

*02.09.1933 ----- +01.12.2020

Uveden do Síně slávy české turistiky dne 10. 06. 2023

Rudolf Fibigar se narodil dne 02. 09. 1933 v České Třebové, kde prožil své dětství i mládí. Po návratu ze základní vojenské služby pracoval ve Strojtexu v České Třebové, a to až do svého odchodu do důchodu, jako vedoucí technické kontroly.

Celý svůj život věnoval turistice jako organizátor, funkcionář, značkař a kronikář odboru. Téměř čtyřicet let byl členem výboru odboru, vedl kolektiv značkařů, organizoval tradiční akci pro veřejnost s názvem Putování za Třebovským kohoutem, jehož byl zakladatelem a hlavním organizátorem do posledních dnů svého života. Zasloužil se také o vydání publikace 90 let organizované turistiky v České Třebové. Rovněž zajišťoval provoz rozhledny na Kozlovském kopci.

Obdržel četná ocenění a uznání, včetně toho nejvyššího – což je možné v pojetí Čestný odznak Vojty Náprstka, co se týká Klubu českých turistů, a pak Cenu starosty města České Třebové, jako ocenění města pro přínos městské aglomerace.

Jeho velmi prospěšná životní pouť pro něho samotného, ale také pro celou společnost a pro spolupracující turisty, jak v pojetí nejbližšího okolí, tak toho širšího, je vskutku příkladná. Skončila však dne 01. prosince roku 2020, avšak všem jeho spolupracovníkům a známým zůstávají úžasné vzpomínky na hodného, poctivého, obětavého a také inspirujícího člověka, silně spjatého s rozvojem turistiky a značení na Českotřebovsku.

Jeho velkým osobním přáním bylo dožití se oslav stého výročí založení odboru turistiky v České Třebové a jeho uvedení do Síně slávy české turistiky s prezentací v muzeu Klubu českých turistů v Bechyni. Ona předtucha bohužel se dostavila a předmětného slavnostního aktu se již Rudolf fyzicky nezúčastnil. Byl však dne desátého června přítomen formou skvěle podané prezentace jeho osobnosti při přednášce určené právě významnému výročí založení, kdy kromě uvedení odboru do Síně slávy byl uveden také náš Rudolf Fibigar.

Enormní zásluhy Rudolfa na možném završení skutečných hodnot, kterého se svojí účastí na pozvání zhostili také představitelé veřejného i turistického života a jeho dvě dcery, si je celá členská základna plně vědoma. Rudolf byl turistou i značkařem tělem i duší.

Jeho ostatky se nacházejí na Městském hřbitově v České Třebové, kam je svojí účastí na rozlučkové pietě uložili také členové odboru turistiky Klubu českých turistů, odboru Česká Třebová.

~ Čest jeho památce ~

Světlo věčné ať mu svítí a odpočívá v pokoji.

LESNÍ STUDÁNKA

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
a nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.


Vytvořeno 20.  dubna 2023 ............................................................................................................................................................................................ Aktualizováno 02. srpna 2023