*********************************************

Emanuel Vladimír

Danihelovský

*********************************************

Benešov u Prahy a Ústí nad Orlicí

*24.12.1884 ----- +26.05.1967

Emanuel Vladimír Danihelovský se narodil dne 24.12.1884 v Praze a vystudoval zde reálku. Oženil se v Benešově u Prahy, odkud se v roce 1914 přestěhoval do Ústí nad Orlicí.

Zde byl Danihelovský hlavním iniciátorem vzniku odboru Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí, kde má také rozhodující zásluhy při budování chaty na Andrlově chlumu. Vydal několik publikací, doplněných svými fotografiemi, neboť byl vášnivý fotograf.

Zemřel dne 26.05.1967 v Benešově u Prahy. Z vděčnosti za jeho obětavou práci pro turistiku, odbor doplnil bohatý interiér chaty na Andrlově chlumu jeho fotografií se základními životními a pro odbor významnými údaji.

Vášnivý fotograf při práci

Obal vydané publikace

Webnode a Savignat art