Oblastní výbor

Aktuální setkání výboru

Kdy, kde, v kolik

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

--- 4. prosince 2018

--- Oblastní sekretariát                                                            Evropský spolkový dům Pardubice

--- Od 15.30 do 20.00 hodin


Program jednání

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

--- Kontrola zápisu předchozího jednání

--- Nové úkoly k řešení

--- Různá a doplňující témata

--- Trvalé úkoly průběžné

--- Závěrečné upřesnění úkolů


            Zpráva o výsledku jednání

Oblastní výbor - zpráva o výsledku jednání 4/18

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 • Zasedání proběhlo dne 11. září 2018 na sekretariátě v Evropském spolkovém domě v Pardubicích, kterého se zúčastnilo všech jedenáct členů výboru.
 • Přítomni byli předseda Vlastimil Škvára, místopředsedové Josef Kotyk, Zdeněk Šesták a Jiří Andrle, členové paní Dana Kejzlarová, Eva Fečková, pánové Lubomír Junek, Petr Jelínek, David Šebesta, Martin Hovad a Pavel Zahradník.

1.   Kontrola zápisu minulého jednání

 • ~ Bylo zhodnoceno Zahájení turistické sezóny 2018 ve Vysokém Mýtě, projednány platby za autobusy a příspěvek Oblastního výboru.
 • ~ Novelizace organizačního řádu byla dokončena pro předložení Oblastní konferenci a konstatováno, že texty novou směrnicí GDPR nejsou ovlivněny.
 • ~ Z návrhu nového cyklu pořádání Zahájení jarní turistické sezóny pro rok 2020 byly možnosti o konání na odborech Hlinsko a Treking Chrudim, pověřen byl odbor Hlinsko.
 • ~ Školení a seminář vedoucích a cvičitelů byl přeložen na 3. - 4. listopadu 2018 se zachováním místa, chaty na Čiháku. Bylo odsouhlaseno prodloužení o půl dne na 2. listopadu. Pan Kotyk dále ujasnil průběh celé akce.
 • ~ Oblastní výbor schválil návrh na jmenování Mgr. Davida Šebestu na pozici lektora pěší turistiky a jeho přezkoušení v rámci podzimního školení.
 • ~ Stříbrné pamětní medaile k výročí založení organizace budou uděleny předsedům odborů, významným značkařům, pracovníkům oblastního významu a zasloužilým členům jednotlivých odborů. Medaile budou předány na slavnostních akcích odborů či výročních setkáních.
 • ~ Celostátní kalendář akcí pro příští rok je obohacen o novelizovanou přihlášku, která obsahuje udělení souhlasu o zveřejnění osobních údajů. Ta odpovídá nové směrnici, která byla v souladu se zákonem vytvořena.
 • ~ Směrnice KČT ORG 8/2018, Implementace GDPR v KČT, byla na 1. jednání ÚV KČT dne 9. června 2018 schválena a má okamžitou platnost. Je umístěna v Datovém skladu ústředního webu. Podpisový sběr dokumentu provedou odbory do ukončení výběru členských známek pro rok 2019. Pro akce je tato povinnost již v průběhu letošního roku.
 • ~ Webové stránky jsou využívány stále na ústředním webu i s odkazem na vlastní stránky, jejíž adresa je https://kct-pardubicky-kraj.webnode.cz/. Jsou hodnoceny jako poměrně zdařilé, jisté připomínky je však třeba zpracovat.
 • ~ Zprávu o hospodaření podrobně předložil hospodář Petr Jelínek. Zpráva je samostatnou částí a je přiložena k zápisu jednání.

 • ~ Pro používání elektrokol, vzhledem k rozvoji, budou zatím pravidla hodnocení jen v kompetenci jednotlivých odborů v rámci svých činností.

2.   Nové úkoly k řešení

 • ~ Přidělená dotace na činnost seniorů v roce 2019 byla rozdělena mezi odbory v částce 19.950, -- Kč, dotace na činnost juniorů pak v částce 2.230, -- Kč.

 • ~ Oblastní kalendář akcí má posunutý termín zpracování vzhledem ke schválené prezentaci již na akci Za posledním puchýřem.

3.   Různá témata

 • ~ Pan Josef Kotyk informoval o jednání Programové rady ústředí, vzpomenul na památný den turistiky dne 11. června letošního roku a přednesl program podzimního semináře na Čiháku, včetně potřebného rozsahu školení.

 • ~ Příští setkání výboru se bude konat dne 4. prosince 2018 od 15.30 hodin opět na stejné adrese v Pardubicích.

4.   Trvalé úkoly

 • ~ Prestižní činnost členů ve značení turistických tras a cyklotras vyžaduje potřebu mít značkaře v každém odboru a dohled nad kvalitou znalostí místních možností i kvalifikace značení, včetně zájmu o tuto významnou činnost.

 • ~ Oblastní síň slávy potřebuje vyhledávat historické osobnosti významné v rozvoji turistiky, čímž apeluje na zpracování podkladů v odborech a žádá o zasílání podkladů.

 • ~ Rovněž webové stránky, mají-li být funkční, vyvstává potřeba pravidelných informací pořádaných akcí a následných hodnocení, stejně jako jejich zanesení na web. Je třeba využít adresu emailu na webmastera Savignat@email.cz.

                                                             Zprávu vypracoval člen výboru a webmastr                                                                                                          Zahradník Pavel