Oblastní výbor

Aktuální setkání výboru

Kdy, kde, v kolik

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

--- Pravidelné setkání dle plánu                                                     Koná se dne 21. června 2022

--- Oblastní sekretariát                                                                     Evropský spolkový dům Pardubice

--- Čas vyhrazený na jednání                                                           Začátek v 15:30 a ukončení ve 20:00 hodin

Program jednání

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

--- Kontrola zápisu předchozího jednání

--- Nové úkoly k řešení

--- Různá a doplňující témata

--- Trvalé úkoly průběžné

--- Závěrečné upřesnění úkolů


Zpráva o výsledku jednání

Oblastní výbor - Tisková zpráva z jednání 2/22

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Zasedání proběhlo dne 05. dubna 2022 v místě sekretariátu příslušné oblasti, v Evropském spolkovém domě v Pardubicích, kterého se zúčastnilo devět z jedenácti členů výboru. Dva se řádně omluvili.

Kontrola zápisu minulého jednání

 • Zahájení jarní turistické sezóny 2022 - uskutečnil odbor Hlinsko za účasti radního Pardubického kraje Ing. Alexandra Krejčíře a starosty města Skutče pana Bezděka. Registrovaná účast vykázala 772 turistů a štafetu pro příští ročník převzal zástupce odboru Lanškroun.
 • Rada historie - získala Martina Hovada, člena oblastního výboru, jako správce pro tuto oblast. Ten bude spolupracovat s Jiřím Chválou, coby spolupracovníkem Rady slávy Klubu českých turistů.
 • Turistická značka - je akce k připomenutí památného dne vzniku Klubu českých turistů a v tomto roce je připravován celostátní pochod po trase Stezka Českem. Naše oblast má vytýčeny tři úseky, jež zajistí odbory Žamberk, Jablonné nad Orlicí a Králíky. Byly již zpracovány propozice.
 • Oblastní konference - byla uskutečněna v naplánovaném termínu 06. března v penzionu Staré časy v Pardubicích a zvolila řídící aparát pro další volební období. Zajistila také účast na následnou celostátní konferenci a vyjádřila svoje stanoviska pro obhajobu další činnosti.
 • Právní stav ohledně registrace - odboru J. G. Jarkovského Polička je vyřešen dodáním potřebných podkladů a odbor Lokomotiva Pardubice podá souhlas s uvedením potřebného na ústřední sekretariát klubu v Praze.
 • Členské příspěvky - byly zajištěny řádně v termínu, včetně přelepek vyššího stupně členství, než je základní, a stejně tak proběhlo vrácení nepoužitých průkazů s neprodanými přelepkami.
 • Dotace na činnost - seniorů a juniorů budou poskytnuty z rozpočtu oblasti na základě žádosti na příslušném formuláři. V termínu podaly žádost pro seniory odbory Slovan Pardubice, Lanškroun, Treking Chrudim, Synthesia Pardubice, Jablonné nad Orlicí, Svitavy a Žamberk, pro juniory pak Slovan Pardubice a Synthesia Pardubice. Schválení proběhne na příštím jednání.
 • Školení vedoucích a cvičitelů pěší turistiky - je stanoveno na 22. až 23. října a místo uskutečnění bude dořešeno buď na chatě Na Čiháku, nebo v autokempu Konopáč. Do příštího jednání odbory nahlásí zájemce o vyškolení. Na základě absence školení předchozích se předpokládá dost velký zájem, proto bylo rozhodnuto o možnosti ještě dalšího, pouze jednodenního semináře v listopadu. Prověření se tedy týká potřebnosti a místa případného konání.

Nové úkoly k řešení

 • Na prvním jednání - nově zvoleného oblastního výboru proběhlo rozdělení potřebného okruhu činnosti dle potřeb a zajištění adresáře.
 • Usnesení oblastní konference - je plněno uskutečněním akce Zahájení jarní turistické sezóny 2022 ve Skutči, zajištěním přípravy akce pochodu Stezka Českem a projednáním možností uskutečnění semináře a školení vedoucích a cvičitelů turistiky. Co se týká prezentace webových stránek, tak byly projednány připomínky k obsahu a včasné aktualizaci informací. I nadále však platí, že je povinností pořadatelů včas dodat potřebné materiály k propagaci svých akcí. Otázka mládeže je úkol pro další odbory v oblasti, nejen pro odbor Svitavy a Moravskou Třebovou. Oblast se postará v případě potřeby o vyškolení vedoucích mládeže.

Různá témata

 • Celostátní konference v Praze - proběhla dle informací účastníka Vlastimila Šváry následovně. Byla schválena zpráva o činnosti, zpráva kontrolní komise a plnění rozpočtu roku 2021 včetně plánu na rok následující. Proběhlo schválení změny Stanov Klubu českých turistů a potvrzena platnost stávajícího Váženého hlasování. Bylo zvoleno také nové vedení ve složení RNDr. Jiří Homolka jako předseda, Ing. Ladislav Jirásko a Ing. Ladislav Macka jako místopředsedové, dále Zdeněk Cabalka, Ing. Rostislav Kašovský, Ing. Hana Slabáková a Iveta Klemešová jako členové. Ústřední kontrolní komise získala znovu Ing. Jána Babniče jako předsedu. Ing. Jaroslav Krejzlík, Bc. Renata Kotalová, Věra Magasaníková a Miroslav Vořechovský se stali členy onoho orgánu ke kontrolní činnosti.

Trvalé úkoly

 • Značení turistických tras a cyklotras - vyžaduje mít v každém odboru značkaře, a tedy dohled nad kvalitou značení ve svém okolí, což je prestižní činnost celého Klubu českých turistů, jež je zaručena řádnou kvalifikací.
 • Oblastní síň slávy - potřebuje vyhledávat historické osobnosti významné v rozvoji turistiky, čímž apeluje na zpracování podkladů v odborech a žádá o zasílání těchto materiálů.
 • Rovněž webové stránky - mají-li být funkční, vyvstává potřeba pravidelných informací pořádaných akcí a následných hodnocení, stejně jako jejich zanesení na web. Je třeba využít adresu emailu na webmastera Savignat@email.cz, jež přistoupí i k urgenci.

Zprávu vypracoval účastník jednání, člen výboru a webmaster

- Zahradník Pavel -


Oblastní výbor - Příští jednání 3/22

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

          Další zasedání je plánované na úterý dne 21. června 2022 v místě sekretariátu příslušné oblasti, tedy v Evropském spolkovém domě v Pardubicích.


Archiv výsledků jednání


Aktualizace ___________________________________________________________ Savignat Savig - 13. dubna 2022

Webnode a Savignat art