*Klub českých turistů*

Odbor Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 30. března 2019

Oblastní síň slávy

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2019

Odbor turistiky v Ústí nad Orlicí, tehdy pod názvem KČST, byl založen dne 17. dubna roku 1918 a měl 150 členů. Patřil i patří mezi největší a nejatraktivnější odbory, kdy po válce čítal 550 členů, no v současnosti má 210 členů.

Již v roce 1919 začal odbor vydávat Věstník KČST a od roku 1920 vyznačil řadu turistických tras v okolí města Ústí nad Orlicí. V té době také otevřel ve městě turistickou noclehárnu a brzy pak další v okolí. Následně v Řehořově dole zajistil sáňkařskou dráhu.

První předseda Josef Kosta zemřel v roce 1922, jeho nástupcem byl zvolen Dr. Josef Koráb a třetím v roce 1929 Emanuel Vladimír Danihelovský. V té době odbor pečoval o 150 kilometrů značených tras, pořádal turistické akce pro členy i veřejnost včetně autokarových zájezdů, rozhodně přednášky a besedy a vydával průvodce. Odbor podpořil výstavbu plovárny a divadla v Ústí nad Orlicí. Od roku 1935 tento odbor usiloval o postavení rozhledny na Andrlově chlumu a brzy byl záměr rozšířen o turistickou chatu, s názvem Hvězda. Od roku 1938 pak budoval silnici.

Po válce, v roce 1946 byl zvolen předsedou Karel Brožek, jež působil ve sjednocené tělovýchově v TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. Dále od roku 1955 odbor vedl František Dostál, od roku 1959 František Šeda a od roku 1968 Jaroslav Zajíček. Činnost byla zaměřena na orientační běh, horolezectví a práci s mládeží, byly pořádány populární dálkové pochody jako Pošťácká stovka nebo Orlickým podhůřím. Činnost se ještě rozšířila na cykloturistiku, vodní turistiku a lyžařské akce. Přitom stále probíhala údržba značení turistických tras ve svém okolí. Ing. Zdeněk Strnad nastupuje jako předseda v roce 1982 a o deset let později, tedy v roce 1992 přebírá chatu zpět do péče odboru, o níž přišla v době znárodňování.

V období roku 1995 se předsedou stává Milan Richter, jež na oné pozici setrval do ledna 2022 a uvedení do Síně slávy české turistiky proběhlo v tomto období, dne 30. března roku 2019 na členském výročním setkání.


Vytvořeno - 07. dubna 2019 ................................................................................................................................................................ Aktualizace - 15. března 2023