Vítejte v oblasti

Klubu českých turistů Pardubický kraj

Klub českých turistů Pardubický kraj je turistický spolek, sdružující v současné době dvacet sedm odborů z různých míst Pardubického kraje. Je součástí celostátně působícího Klubu českých turistů.

Základním úkolem oblasti KČT je koordinovat činnost jednotlivých odborů v oblasti a vytvářet podmínky pro rozvíjení jejich turistických aktivit v duchu celého Klubu českých turistů. Starat se o rozvoj tělesné, duševní, ale také i technické a ekonomické zdatnosti členské základny, včetně odborného vzdělávání jednotlivých turistů. Vedení oblasti zajišťuje prostřednictvím vyškolených značkařů údržbu a obnovu značených turistických tras a přispívá k prohlubování ochrany přírody a správného pohybu v ní.


Aktuální informační servis

Zahájení turistické sezóny svitavskými turisty

Zahájení jarní turistické sezóny 2019

v Pardubickém kraji

Moravská Třebová

v sobotu 23. března 2019

Pozvání na akci

Zimní táboření na Kozlovském kopci

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16. Český zimní sraz turistů

a

52. Slovenský zimný sraz KST a stretnutie TOM

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Police nad Metují 14. - 17. února 2019

Pořádají

* Klub přátel turistiky Police nad Metují

* Odbory KČT Broumov, Náchod, Úpice, Horal Ústí nad Orlicí

a Police nad Metují město


pod záštitou

* I. náměstka Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka

* Místostarosty Police nad Metují Mgr. Jiřího Škopa

* Předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala

Největší turistická značka

vyvěšena a zapsána do České knihy rekordů

Pohled na značku od Pražského hradu

Místopředseda Ivan Press a předseda Vratislav Chvátal

V sobotu 27.10.2018 v rámci oslav 100 let od založení ČSR byl úspěšně zrealizován pokus KČT, zapsat největší turistickou značku do České knihy rekordů, kterou vede agentura Dobrý den z Pelhřimova. Jejich zástupce v sobotním dopoledni značku přeměřil a oznámil přihlížející veřejnosti naměřený výsledek (červená turistická značka má rozměry 5 x 5 metrů).

Odhalení pamětní desky K. J. Zákouckého

Heřmanův Městec

V sobotu 29. září v rámci programu Heřmanoměsteckých slavností proběhlo společnou rukou starosty města Josefa Kozla a místopředsedy Klubu českých turistů Ing. Ivana Presse slavnostní odhalení pamětní desky rodáka Heřmanova Městce Karla Jana Zakouckého, který byl na jaře roku 2018 uveden do Síně slávy české turistiky.

Pamětní deska zdobí budovu Základní školy, kde K. J. Zákoucký působil i jako její ředitel.

Důstojnost slavnostnímu okamžiku dodala i přítomnost dvojníka prvního prvorepublikového prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, řada významných hostů z Klubu českých turistů, včetně starostů okolních obcí a početná návštěva veřejnosti.