Vítejte v oblasti

Klubu českých turistů Pardubický kraj

Klub českých turistů Pardubický kraj je turistický spolek, sdružující v současné době dvacet sedm odborů z různých míst Pardubického kraje. Je součástí celostátně působícího Klubu českých turistů.

Základním úkolem oblasti KČT je koordinovat činnost jednotlivých odborů v oblasti a vytvářet podmínky pro rozvíjení jejich turistických aktivit v duchu celého Klubu českých turistů. Starat se o rozvoj tělesné, duševní, ale také i technické a ekonomické zdatnosti členské základny, včetně odborného vzdělávání jednotlivých turistů. Vedení oblasti zajišťuje prostřednictvím vyškolených značkařů údržbu a obnovu značených turistických tras a přispívá k prohlubování ochrany přírody a správného pohybu v ní.
Vaše dobrá značka

Klub českých turistů se stará na území celé České republiky o údržbu značení více než 43 000 km pěších a lyžařských turistických tras, na kterých je instalováno přes 67 000 směrovek a tabulek. Našich 1750 dobrovolníků musí během tří let projít všechny trasy (tj. každý rok třetinu), obnovit na nich všechny značky, případně doplnit chybějící, prořezat porost kolem nich, aby byly dobře vidět, zkontrolovat všechny směrovky na trasách a ty poškozené nebo ukradené navrhnout k výměně a doplnění. Prověřit stav vývěsních map těchto tras, prověřit schůdnost tras a také zajistit další práce, pokud dojde k narušení značení či schůdnosti.

Ať Vás spolehlivě provází na všech cestách

Oblastní výbor, Zahradník PavelNovoroční přání

Přeji krásné prožití posledního dne i večera v roce a v rámci možností pak i příjemného užití zimního čistého ovzduší, včetně turistického, sportovního a kulturního vyžití.

V novém roce pak přeji zdraví, čisté nebe nad hlavou a vítězství zdravého rozumu, tolik potřebného k životní spokojenosti. Přeji další možné poznávání malé České republiky, jež ukrývá nespočet přírodních krás, kulturního i společenského uspokojení, ale také historické bohatosti.

--- Zahradník Pavel ---

Aktuální informační servis


Oblastní konference

30 dubna 2021

Silvestr na Chrudimce 30. prosince 2020


        Novoroční čtyřlístek                01. ledna 2021


Kde domov můj? Divácká soutěž


Hlasovací projekt 2020   Hlasování uskutečněno


Den za obnovu lesa  17. října 2020


  Turista na Čiháku               5. - 6. září 2020


       Roadshow Pardubice              7. září 2020Moravskoslezská fotosoutěž


Oblastní soutěž aktivity


     Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka        01. května 2020


          Klíč Rokytenky           16. května 2020


    Ústřední konference          28. dubna 2020


              Klub českých turistů               Turista říjen
30 výročí názvu ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇPozvání za sportem i kulturou

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

     Zahájení turistické sezóny          v Pardubickém kraji 2020       28. březen 2020


    Aprílový ještěr     04. dubna 2020

   Vandr skrz Maló Hanó          18. dubna 2020


Nostalgie za sportem i kulturou

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

    Oblastní konference          1. března 2020


  XI. Mezinárodní zimní sraz turistů    30.01. - 02.02.2020


            130. výročí             Klubu českých turistů


Odhalení pamětní desky K. J. Zákouckého

Heřmanův Městec

V sobotu 29. září v rámci programu Heřmanoměsteckých slavností proběhlo společnou rukou starosty města Josefa Kozla a místopředsedy Klubu českých turistů Ing. Ivana Presse slavnostní odhalení pamětní desky rodáka Heřmanova Městce Karla Jana Zakouckého, který byl na jaře roku 2018 uveden do Síně slávy české turistiky.

Pamětní deska zdobí budovu Základní školy, kde K. J. Zákoucký působil i jako její ředitel.

Důstojnost slavnostnímu okamžiku dodala i přítomnost dvojníka prvního prvorepublikového prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, řada významných hostů z Klubu českých turistů, včetně starostů okolních obcí a početná návštěva veřejnosti.