Vítejte v oblasti

Klubu českých turistů Pardubický kraj

Klub českých turistů Pardubický kraj je turistický spolek, sdružující v současné době dvacet sedm odborů z různých míst Pardubického kraje. Je součástí celostátně působícího Klubu českých turistů.

Základním úkolem oblasti KČT je koordinovat činnost jednotlivých odborů v oblasti a vytvářet podmínky pro rozvíjení jejich turistických aktivit v duchu celého Klubu českých turistů. Starat se o rozvoj tělesné, duševní, ale také i technické a ekonomické zdatnosti členské základny, včetně odborného vzdělávání jednotlivých turistů. Vedení oblasti zajišťuje prostřednictvím vyškolených značkařů údržbu a obnovu značených turistických tras a přispívá k prohlubování ochrany přírody a správného pohybu v ní.
Vážení,                                            zdravím a přeji krásný nový rok.

Přeji všem mnoho zdraví, lásku, toleranci a čisté nebe nad hlavou, v rámci možností pak turistické i sportovní zimní vyžití a kulturní či společenské uspokojení,

Po celý rok všem přeji jen úspěchy a radost z jakékoli kladné činnosti ve prospěch svůj, svých nejbližších i celé společnosti a tudíž zůstanou jen úsměvy ve tváři.

S vírou krásných setkávání

Oblastní výbor, Zahradník Pavel


Hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody, jen významné dohody, legrační příhody a další života výhody.

Aktuální informační servis

Klub českých turistů

Zpravodaj číslo 1


PhDr. Jan Stránský


30 výročí názvu ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ


Pozvání za sportem i kulturou

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

XI. Mezinárodní zimní sraz turistů 30.01. - 02.02.2020


        Zahájení turistické sezóny                  v Pardubickém kraji 2020                28. březen 2020


Nostalgie za sportem i kulturou

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Den za obnovu lesa


  Do Pstrążne na pstruha


            130. výročí             Klubu českých turistů


Odhalení pamětní desky K. J. Zákouckého

Heřmanův Městec

V sobotu 29. září v rámci programu Heřmanoměsteckých slavností proběhlo společnou rukou starosty města Josefa Kozla a místopředsedy Klubu českých turistů Ing. Ivana Presse slavnostní odhalení pamětní desky rodáka Heřmanova Městce Karla Jana Zakouckého, který byl na jaře roku 2018 uveden do Síně slávy české turistiky.

Pamětní deska zdobí budovu Základní školy, kde K. J. Zákoucký působil i jako její ředitel.

Důstojnost slavnostnímu okamžiku dodala i přítomnost dvojníka prvního prvorepublikového prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, řada významných hostů z Klubu českých turistů, včetně starostů okolních obcí a početná návštěva veřejnosti.