Vítejte v oblasti

Klubu českých turistů Pardubický kraj

Klub českých turistů Pardubický kraj je turistický spolek, sdružující v současné době dvacet sedm odborů z různých míst Pardubického kraje. Je součástí celostátně působícího Klubu českých turistů.

Základním úkolem oblasti KČT je koordinovat činnost jednotlivých odborů v oblasti a vytvářet podmínky pro rozvíjení jejich turistických aktivit v duchu celého Klubu českých turistů. Starat se o rozvoj tělesné, duševní, ale také i technické a ekonomické zdatnosti členské základny, včetně odborného vzdělávání jednotlivých turistů. Vedení oblasti zajišťuje prostřednictvím vyškolených značkařů údržbu a obnovu značených turistických tras a přispívá k prohlubování ochrany přírody a správného pohybu v ní.
Vážení,                                             zdravím a přeji krásný nový rok.

Přeji všem mnoho zdraví, lásku, toleranci a čisté nebe nad hlavou, v rámci možností pak turistické i sportovní zimní vyžití a kulturní či společenské uspokojení,

Po celý rok všem přeji jen úspěchy a radost z jakékoli kladné činnosti ve prospěch svůj, svých nejbližších i celé společnosti a tudíž zůstanou jen úsměvy ve tváři.

S vírou krásných setkávání

Oblastní výbor, Zahradník Pavel


Hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody, jen významné dohody, legrační příhody a další života výhody.

Aktuální informační servis


Kde domov můj? Divácká soutěž


Hlasovací projekt 2020   Hlasování uskutečněno


Den za obnovu lesa 17. října 2020


   Turista na Čiháku          5. - 6. září 2020


  Roadshow Pardubice         7. září 2020Moravskoslezská fotosoutěž


Oblastní soutěž aktivity


  Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka       01. května 2020


       Klíč Rokytenky       16. května 2020


    Ústřední konference          28. dubna 2020


              Klub českých turistů               Turista říjen
30 výročí názvu ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇPozvání za sportem i kulturou

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

     Zahájení turistické sezóny          v Pardubickém kraji 2020       28. březen 2020


    Aprílový ještěr     04. dubna 2020

   Vandr skrz Maló Hanó          18. dubna 2020


Nostalgie za sportem i kulturou

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

    Oblastní konference          1. března 2020


  XI. Mezinárodní zimní sraz turistů    30.01. - 02.02.2020


            130. výročí             Klubu českých turistů


Odhalení pamětní desky K. J. Zákouckého

Heřmanův Městec

V sobotu 29. září v rámci programu Heřmanoměsteckých slavností proběhlo společnou rukou starosty města Josefa Kozla a místopředsedy Klubu českých turistů Ing. Ivana Presse slavnostní odhalení pamětní desky rodáka Heřmanova Městce Karla Jana Zakouckého, který byl na jaře roku 2018 uveden do Síně slávy české turistiky.

Pamětní deska zdobí budovu Základní školy, kde K. J. Zákoucký působil i jako její ředitel.

Důstojnost slavnostnímu okamžiku dodala i přítomnost dvojníka prvního prvorepublikového prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, řada významných hostů z Klubu českých turistů, včetně starostů okolních obcí a početná návštěva veřejnosti.