Vítejte v oblasti

Klubu českých turistů Pardubický kraj

Klub českých turistů Pardubický kraj je turistický zájmový spolek, sdružující v současné době dvacet osm odborů z různých míst Pardubického kraje. Je součástí celostátně působícího Klubu českých turistů.

Základním úkolem oblasti KČT je koordinovat činnost jednotlivých odborů v oblasti a vytvářet podmínky pro rozvíjení jejich turistických aktivit v duchu celého Klubu českých turistů. Starat se o rozvoj tělesné, duševní, ale také i technické a ekonomické zdatnosti členské základny, včetně odborného vzdělávání jednotlivých turistů. Vedení oblasti zajišťuje prostřednictvím vyškolených značkařů údržbu a obnovu značených turistických tras, čím přispívá k prohlubování ochrany přírody a správného pohybu v ní.

Vítejte tedy a hurá za aktivitou s činností více jak sto třicet let, která dodnes vydává jeden z nejstarších periodik v naší vlasti a má nejlépe propracované turistické značení nejen v Evropě, ale snad i na celém světě. Prestiž se vždy opírala o významné osobnosti a směřovala k hrdosti svého národa.

"Zdrávi došli i dojeli !"
Vaše dobrá značka

Klub českých turistů se stará na území celé České republiky o údržbu značení více než 43 000 km pěších a lyžařských turistických tras, na kterých je instalováno přes 67 000 směrovek a tabulek. Stará se rovněž o  značení pro cyklisty.

Našich 1750 dobrovolníků musí během tří let projít všechny trasy (tj. každý rok třetinu), obnovit na nich všechny značky, případně doplnit chybějící, prořezat porost kolem nich, aby byly dobře vidět, zkontrolovat všechny směrovky na trasách a ty poškozené nebo ukradené navrhnout k výměně a doplnění. Prověřit stav vývěsních map těchto tras, prověřit schůdnost tras a také zajistit další práce, pokud dojde k narušení značení či schůdnosti.

Ať  Vás tyto značky spolehlivě provází na všech cestách k cíli


----- OBDOBÍ ZIMNÍ -----

Zima - fenomén specifických aktivit

Celkově zimní období dost vyniká svou originalitou, což je chladné podnebí a lze ho chápat více i méně kladně i záporněji. No a i když se jeví jako náročnější, lze tento čas využít k většímu odpočinku a relaxaci. Je možné také si rozšířit kulturní zážitky, neboť mnohé svátky sebou nesou jedinečnou výzdobu i zvyky tradic.

Ona vůbec, úžasnost té zimní dekorace, jež mráz umí vytvořit na jakémkoli podkladu, je velmi lahodící oku i pocitu. Stačí pouze a jen se projít či využít možností zimních sportů a radovánek. Mnozí využívají dané podmínky k utužování svého zdraví a tvorbě či udržování výkonnosti.

Jedno laskavé slovo může zahřát tři zimní měsíce❣ – Japonské přísloví


Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj.

Turistikou ke zdraví Vám všem oblast přeje fantastické prožití svátků klidu a pohody včetně hodnotného přivítání nového roku a skvělou atmosféru do každé rodiny. Přirozeně však přejeme pevné zdraví, myšlenkové utužení rodinného společenství, no a také splnění vytýčených tužeb a přání v následném roce.

Čisté nebe nad hlavou ať provází jak osobní, tak i společenský svět v oblasti kulturního pojetí, včetně toho turistického, ať všechno funguje ku prospěchu společnosti, kde každý má své důležité místo a roli.

S upřímnou náklonností

Proběhlou kapitolu života již nezměníš, je však možné psát tu novou, klidně i lepší.

--- Savignat Savig ---

Aktuální informační servis

Kdy, kde, proč - v kolik a jak

Aktuální turistika

Aktuální informace

Zaměření objektivu

Aktuální nostalgie

Aktuální nabídka

Hry, humor, smích

*Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj*

Oblastní konference

Pardubice 25. února 2024


*Klub českých turistů, odbor Žamberk*

Zahájení jarní turistické sezóny 2024 Pardubický kraj

Žamberk 23. března 2024


Aktuální servis nostalgie

*Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj*

Setkání vedoucích a cvičitelů

Lorien Nekoř - 21. - 22. říjen 2023


*Klub českých turistů, odbor Náchod*

Jiráskova chata má sto let

Dobrošov 28. září 2023


*Lesy České republiky*

Den za obnovu lesa

Panské Pole 23. září 2023


*Klub českých turistů, ústřední výbor*

Pražské pojetí výročí

Praha 09. června 2023


*Klub českých turistů, odbor Lanškroun*

Zahájení turistické sezóny 2023 Pardubického kraje

Lanškroun 25. března 2023


„Koalice nevládek Pardubicka“

NNO - Krajská konference

Pardubice 03. listopadu 2022


* Klub českých turistů, ústředí *

Kniha chat turistů

Chaty českých a československých turistů


* Klub českých turistů, odbor Česká Třebová *

Kramářova chata slaví

Suchý vrch 25. června 2022


* Klub českých turistů, ústředí *

STEZKA ČESKEM

Pardubický kraj 11. června 2022


* Klub českých turistů, odbor Česká Třebová *

Jarkovského cesta

Kostelec nad Orlicí 07. května 2022Aktuální nostalgie
Aktuální nabídka