*************************** Oblastní síň slávy  ***************************

Uvedení významných

Úvod do Síně slávy české turistiky

Oblast Pardubický kraj

********************************************************

Síň slávy české turistiky je symbolické ocenění významných osobností, které prokazatelným způsobem přispěly ke zviditelnění, slávě, prestiži a úspěchům české turistiky doma i v zahraničí. Podrobné podmínky upravuje Statut Síně slávy pro oblast Pardubický kraj.

Rada Síně slávy české turistiky Klubu českých turistů byla ustanovena v roce 2003 a první vyhlášení laureátů proběhlo již v roce 2004. Od roku 2006 jsou uváděny do Síně slávy také odbory Klubu českých turistů a jedná se tedy o nejstarší a významné odbory. Zaměření odborů bylo vždy různorodé, jedno však měly společné. V jejich čele stály významné osobnosti obcí a měst. Jejich zásluhou se Klub českých turistů dostal do podvědomí veřejnosti.

Všechny osobnosti i odbory zařazené do Síně slávy splňují podmínky dané Statutem Síně slávy pro oblast Pardubický kraj a ten je dán ústředními parametry pro uvedení a zhodnocení významných.

V letošním roce 2023 si tedy připomínáme dvacáté výročí založení této sekce

Uvedení osobností

Uvedení odborů


Vytvořeno 21. dubna 2023 ............................................................................................................................................................................................. Aktualizováno 28. dubna 2023