*************************** Oblastní síň slávy  ***************************

PhDr. JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ

(*1861, +1943)

***********************************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2004

PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský se narodil dne 24. ledna 1861 v Heřmanově Městci.

V letech 1897 - 1926 redigoval Časopis turistů. Od roku 1915 vedl téměř 12 let KČST jako jeho předseda. Za jeho působení vzrostla členská základna, vytvořila se organizační síť a byly vybudovány nové útulny a chaty. Byl též autorem Společenského katechismu.

PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský zemřel dne 8. ledna 1943 v Náchodě.Karel Jan Zákoucký

(*1862, +1925)

************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2018

Karel Jan Zákoucký se narodil dne 21. února 1862 v Heřmanově Městci.

Jeho pílí byl založen odbor KČT v Heřmanově Městci. Organizátorské úsilí - vycházky, zájezdy, přednášky s promítáním a se známými osobnostmi, publicistická činnost, zejména ve směru k mládeži, vedly k rozvoji turistiky v kraji.

Karel Jan Zákoucký zemřel dne 2. září 1925 a byl pohřben ve svém rodišti.Emanuel Vladimír Danihelovský

(*1884, +1967)

********************************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2019

Emanuel Vladimír Danihelovský se narodil dne 24. prosince 1884 v Praze a vystudoval zde reálku. Oženil se v Benešově u Prahy, odkud se v roce 1914 přestěhoval do Ústí nad Orlicí.

Zde byl Danihelovský hlavním iniciátorem vzniku odboru Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí, kde má také rozhodující zásluhy při budování chaty na Andrlově chlumu. Vydal několik publikací, doplněných svými fotografiemi, neboť byl vášnivý fotograf.

Zemřel dne 26. května 1967 v Benešově u Prahy. Z vděčnosti za jeho obětavou práci pro turistiku, odbor doplnil bohatý interiér chaty na Andrlově chlumu jeho fotografií se základními životními a pro odbor významnými údaji.KČT, odbor Ústí nad Orlicí

(*17.04.1918)

*************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2019

Odbor turistiky v Ústí nad Orlicí, tehdy pod názvem KČST, byl založen dne 17. dubna roku 1918 a měl 150 členů. Patřil i patří mezi největší a nejatraktivnější odbory, kdy po válce čítal 550 členů, no a v současnosti má 210 členů.

Od roku 1935 odbor usiloval o postavení rozhledny na Andrlově chlumu a brzy byl záměr rozšířen o turistickou chatu s názvem Hvězda. Ztráta majetku přišla v době znárodňování a až v roce 1992 ji turisté přebírají zpět do své péče.

V období roku 1995 se předsedou stává Milan Richter, jež na oné pozici setrval do ledna 2022 a uvedení do Síně slávy české turistiky proběhlo v tomto období, dne 30. března roku 2019 na členském výročním setkání.KČT, odbor Lanškroun

(*1931)

*************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2022

V Lanškrouně žila před 2. světovou válkou česká menšina. Odbor turistiky vznikl v roce 1931, kdy prvním předsedou se stal Varmuža a žil jen do roku 1939.

Odbor byl obnoven v roce 1953 a postupně se zvyšoval počet členů. Po roce 1967 se odbor zaměřuje na výkonnostní turistiku a byl založen oddíl TOM. 

Po roce 1990 dochází ke stagnaci, ale již brzy opět narůstá činnost. Tradiční akce zůstávají, je však rozšířena o akce pro seniory a rozšiřuje se nabídka akcí pro veřejnost.

V roce 2010 se odbor turistiky při TJ Lanškroun osamostatňuje a stává se odborem KČT. Počet členů je kolem 250.Vytvořeno - 08. dubna 2018 ................................................................................................................................................................ Aktualizace - 15. března 2023

Webnode a Savignat art