****************************       Oblastní síň slávy  ****************************

PhDr.

JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ

(*1861, +1943)

***********************************************************

PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský se narodil 24. ledna 1861 v Heřmanově Městci.

V letech 1897 - 1926 redigoval Časopis turistů. Od roku 1915 vedl téměř 12 let KČST jako jeho předseda. Za jeho působení vzrostla členská základna, vytvořila se organizační síť a byly vybudovány nové útulny a chaty. Byl též autorem Společenského katechismu.

PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský zemřel 8. ledna 1943 v Náchodě.
Emanuel Vladimír Danihelovský

(*1884, +1967)
********************************************************

Emanuel Vladimír Danihelovský se narodil dne 24.12.1884 v Praze a vystudoval zde reálku. Oženil se v Benešově u Prahy, odkud se v roce 1914 přestěhoval do Ústí nad Orlicí.

Zde byl Danihelovský hlavním iniciátorem vzniku odboru Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí, kde má také rozhodující zásluhy při budování chaty na Andrlově chlumu. Vydal několik publikací, doplněných svými fotografiemi, neboť byl vášnivý fotograf.

Zemřel dne 26.05.1967 v Benešově u Prahy. Z vděčnosti za jeho obětavou práci pro turistiku, odbor doplnil bohatý interiér chaty na Andrlově chlumu jeho fotografií se základními životními a pro odbor významnými údaji.KČT, odbor Ústí nad Orlicí

(*17.04.1918)

************************************

 Odbor turistiky v Ústí nad Orlicí, tehdy pod názvem KČST, byl založen dne 17. dubna roku 1918 a měl 150 členů. Patřil i patří mezi největší a nejatraktivnější odbory, kdy po válce čítal 550 členů, no v současnosti má 210 členů.

Od roku 1935 odbor usiloval o postavení rozhledny na Andrlově chlumu a brzy byl záměr rozšířen o turistickou chatu, s názvem Hvězda. Ztráta majetku přišla v době znárodňování a až v roce 1992 ji turisté přebírají zpět do své péče.

V období roku 1995 se předsedou stává Milan Richter, jež je na oné pozici stále a uvedení do Síně slávy české turistiky dne 30. března roku 2019 dosahuje.KČT, odbor Lanškroun

(*1931)

*************************************

V Lanškrouně žila před 2. světovou válkou česká menšina. Odbor turistiky vznikl v roce 1931, prvním předsedou se stal Varmuža a žil jen do roku 1939.

Byl obnoven v roce 1953 a postupně se zvyšoval počet členů. Po roce 1967 se odbor zaměřuje na výkonnostní turistiku a byl založen oddíl TOM. 

Po roce 1990 dochází ke stagnaci, ale již brzy opět narůstá činnost. Tradiční akce zůstávají, je však rozšířena o akce pro seniory a rozšiřuje se nabídka akcí pro veřejnost.

V roce 2010 se odbor turistiky při TJ Lanškroun osamostatňuje a stává se odborem KČT. Počet členů je kolem 250.

Webnode a Savignat art