*Klub českých turistů*

Odbor Česká Třebová

Česká Třebová 02. dubna 2023

Oblastní síň slávy

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2023

Ustavující schůze KČST se uskutečnila 28. 12. 1922 za účasti 47 příznivců turistiky. Předsedou byl zvolen Vladimír Kapoun, jednatelem Bohuslav Štangler. V roce 1923 se odbor přihlásil do Orlické župy, v květnu byl zaevidován v nové župě Českomoravské vysočiny – sever. Koncem roku 1923 měl 136 členů.

V letech 1925-1926 vydal místopředseda odboru tři průvodce "Ukazatel turistických cest" s popisy a mapami tras. Odbor přes léto provozoval turistickou noclehárnu a zajišťoval letní byty. V roce 1926 zakoupil pozemky na Kozlově pro rozhlednu, ta byla dokončena v roce 1929. V roce 1932 byl koupen další pozemek pro výstavbu turistické chaty, která po dokončení v roce 1933 a úpravách v roce 1936 nese jméno "Chata Maxe Švabinského". Ve válečném roce 1942 měl odbor 322 členů. Po válce se odbor věnoval obnově turistických tras.

Po zrušení KČT došlo k obnově činnosti až v roce 1956, kdy vznikl odbor turistiky při DSC Lokomotiva Česká Třebová. V roce 1973 založili TOM. V roce 1990 rozhodli o vstupu do obnoveného KČT. Od roku 1994 organizují "Zimní táboření" na Kozlovském kopci, putování "Za třebovským kohoutem" a další akce. V roce 2001 byla na Kozlovském kopci otevřena nová rozhledna. Členové udržují přes 100 km značených cest. V roce 2012 vydal odbor brožurku o své 90leté historii.


Vytvořeno 21. dubna 2023 ............................................................................................................................................................................................ Aktualizováno 05. června 2023