*Klub českých turistů*

Odbor Česká Třebová

Česká Třebová 02. dubna 2023

Oblastní síň slávy

Uvedení do Síně slávy české turistiky 02. 04. 2023

Ustavující schůze KČST se uskutečnila 28. 12. 1922 za účasti 47 příznivců turistiky. Předsedou byl zvolen Vladimír Kapoun, jednatelem Bohuslav Štangler. V roce 1923 se odbor přihlásil do Orlické župy, v květnu byl zaevidován v nové župě Českomoravské vysočiny – sever. Koncem roku 1923 měl 136 členů.

V letech 1925-1926 vydal místopředseda odboru tři průvodce "Ukazatel turistických cest" s popisy a mapami tras. Odbor přes léto provozoval turistickou noclehárnu a zajišťoval letní byty. V roce 1926 zakoupil pozemky na Kozlově pro rozhlednu, ta byla dokončena v roce 1929. V roce 1932 byl koupen další pozemek pro výstavbu turistické chaty, která po dokončení v roce 1933 a úpravách v roce 1936 nese jméno "Chata Maxe Švabinského". Ve válečném roce 1942 měl odbor 322 členů. Po válce se odbor věnoval obnově turistických tras.

Po zrušení KČT došlo k obnově činnosti až v roce 1956, kdy vznikl odbor turistiky při DSC Lokomotiva Česká Třebová. V roce 1973 založili TOM. V roce 1990 rozhodli o vstupu do obnoveného KČT. Od roku 1994 organizují "Zimní táboření" na Kozlovském kopci, putování "Za třebovským kohoutem" a další akce. V roce 2001 byla na Kozlovském kopci otevřena nová rozhledna. Členové udržují přes 100 km značených cest. V roce 2012 vydal odbor brožurku o své 90leté historii.


Vytvořeno 21. dubna 2023 ............................................................................................................................... Aktualizováno 01. června 2024