*************************** Oblastní síň slávy ***************************

Uvedení osobností

JUDr. Josef Štolba

(*1846, +1930)

*****************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2024

Doktor Štolba se s rodinou přistěhoval do Pardubic z Nechanic koncem roku 1890 a byl nesmírně nadšen z celého města i okolí. Ve svých vzpomínkách na začátky v Pardubicích vzpomínal takto: "Ta rozkošná Zelená brána, jíž není rovno v celém království; to nádherné náměstí, plné starobylých domů se siluetou štítů, že ji musí pohledati, ten zajímavý vstup pernštýnskou a zámeckou ulicí, pak gotickou brankou ve vysoké zdi se střílnami a předhradím k mohutnému, pitoresknímu zámku starých Pernštýnů (…) věru málo je v Čechách měst, jež co do patiny rozkošného, starobylého zevnějšku rovnati by se mohly vnitřnímu městu pardubickému". Pardubice také nazýval "Plzní českého východu" především díky významnému železničnímu uzlu a soutoku řek Labe, Chrudimky a kanálu Halda. 


Vytvořeno 01. června 2024 .............................................................................................................................. Aktualizováno 01. června 2024

Rudolf Fibigar

(*1933, +2020)

*****************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2023

Rudolf Fibigar se narodil dne 02. 09. 1933 v České Třebové, kde prožil své dětství i mládí a po návratu ze základní vojenské služby pracoval ve Strojtexu v České Třebové až do odchodu do důchodu jako vedoucí technické kontroly.

Celý svůj život věnoval turistice jako organizátor, funkcionář, značkař a kronikář odboru. Téměř čtyřicet let byl členem výboru odboru, vedl kolektiv značkařů, organizoval tradiční "Pochod za Třebovským kohoutem", u jehož zrodu nechyběl, a zasloužil se o vydání publikace "90 let organizované turistiky v České Třebové". Rovněž zajišťoval provoz rozhledny na Kozlovském kopci. Obdržel četná ocenění a uznání, včetně nejvyšších - Čestný odznak Vojty Náprstka a cenu starosty města Česká Třebová.

Jeho životní pouť skončila 01. prosince 2020, navždy však zůstávají hezké vzpomínky na hodného, poctivého, obětavého a inspirujícího člověka, silně spjatého s rozvojem turistiky na Českotřebovsku. Je pochován na městském hřbitově ve městě Česká Třebová.


Vytvořeno 20. dubna 2023 .............................................................................................................................. Aktualizováno 01. června 2024

Emanuel Vladimír Danihelovský

(*1884, +1967)

********************************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2019

Emanuel Vladimír Danihelovský se narodil dne 24. 12. 1884 v Praze a vystudoval zde reálku. Oženil se v Benešově u Prahy, odkud se v roce 1914 přestěhoval do Ústí nad Orlicí.

Zde byl Danihelovský hlavním iniciátorem vzniku odboru Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí, kde má také rozhodující zásluhy při budování chaty na Andrlově chlumu. Vydal několik publikací, doplněných svými fotografiemi, neboť byl vášnivý fotograf.

Zemřel dne 26. května 1967 v Benešově u Prahy. Z vděčnosti za jeho obětavou práci pro turistiku, odbor doplnil bohatý interiér chaty na Andrlově chlumu jeho fotografií se základními životními a pro odbor významnými údaji.


Vytvořeno 07. dubna 2019 .............................................................................................................................. Aktualizováno 01. června 2024

Karel Jan Zákoucký

(*1862, +1925)

**************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2018

Karel Jan Zákoucký se narodil 21. 02. 1862 v Heřmanově Městci. Vystudoval pardubické gymnázium a Učitelský ústav v Hradci Králové. Definitivu získal jako učitel, později ředitel Měšťanské školy v Heřmanově Městci. Působil v řadě spolků, cestoval (mj. Egypt, Skandinávie) a psal povídky, novely, cestopisy. Byl přítelem J. S. Gutha Jarkovského, se kterým se podílel na propagování turistiky na Chrudimsku, Pardubicku a v oblasti Železných hor. Jeho pílí byl založen odbor KČT v Heřmanově Městci. Organizátorské úsilí – vycházky, zájezdy, přednášky s promítáním a se známými osobnostmi, publicistická činnost, zejména ve směru k mládeži, vedly k rozvoji turistiky v kraji.

Karel Jan Zákoucký zemřel 02. září 1925. Byl pohřben za velké účasti učitelstva, turistů a veřejnosti ve svém rodišti. V roce 1928 dal místní odbor KČST postavit v lese nad Konopáčem, poblíže Heřmanova Městce pomník svému zakladateli, dodnes udržovaný a navštěvovaný značenou trasou s názvem Cesta Zákouckého.


Vytvořeno 07. října 2018 .................................................................................................................................. Aktualizováno 01. června 2024

PhDr. JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ

(*1861, +1943)

********************************************************************

Uveden do Síně slávy české turistiky v roce 2004

PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský se narodil dne 24. 01. 1861 v Heřmanově Městci. Pro KČT a později KČST vykonal obrovský díl organizační a propagační a významně se zasloužil o jeho společenské postavení v první republice. Patřil k zakládajícím členům Mezinárodního i Českého olympijského výboru. V letech 1897 - 1926 redigoval Časopis turistů. Od roku 1915 vedl téměř 12 let KČST jako jeho předseda. Za jeho působení vzrostla členská základna, vytvořila se organizační síť a byly vybudovány nové útulny a chaty. Byl též autorem Společenského katechismu.

PhDr. Jiří Stanislav Guth - Jarkovský zemřel 08. ledna 1943 v Náchodě a je pochován v rodinné hrobce na pražských Olšanských hřbitovech. Ke 150. výročí narození v roce 2011 byly uskutečněny akce, kde se pietního aktu zúčastnili zástupci Českého olympijského výboru, Prezidentské kanceláře, Klubu českých turistů a řada měst, kde tato velká osobnost působila.


Vytvořeno 08. dubna 2018 ............................................................................................................................... Aktualizováno 01. června 2024