Oblastní soutěž aktivity

Přebor v cykloturistické aktivitě za rok 2019.

Sekce cykloturistiky je součástí Programové rady KČT. V náplni své práce má propagaci druhého nejrozšířenějšího přesunu po klasickém a nejrozšířenějším pěším chození - jízdu na kole, případně koloběžce.

Pravidelně je sledována a vyhodnocována cykloturistická soutěž - Přebor v cykloturistické aktivitě - ve zkratce PCA, též zvaný "Výletovka". Každý rok se do ní zapojuje zhruba tisícovka jednotlivců a 30 až 40 odborů KČT a oddílů Tělovýchovných jednot. Cílem soutěže je zjednodušit plnění výkonnostního odznaku v přesunu cyklo, a to formou celostátní soutěže jednotlivců a kolektivů spojené s každoročním vyhodnocováním těch nejúspěšnějších v jednotlivcích a kolektivech. Soutěže se netýkají stále oblíbenějších a pohodlných elektrokol a kol s pomocnými motůrky.

Za rok 2019 splňuje celkem 36 soutěžících podmínky k udělení VOCT (výkonnostních odznaků cykloturistiky) a z toho bronz 17, stříbro 6, zlato 12, diamant 1. K datu 31. 12. 2019 je evidováno z 1251 soutěžících a 560 splnilo podmínky k udělení VOCT, z toho bronz 235, stříbro 141, zlato 117 a diamant 67.

Naše oblast dosáhla skvělého výsledku a byla obdarována diplomem. Za úsilí k dosažení toho ocenění vřele děkuje vedení oblasti Pardubický kraj všem, kteří se do soutěže zapojili.


       Zahradník Pavel _ 29. dubna 2020