Turista na Čiháku

Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista

Letošní setkání, celkem druhé setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, se uskutečnilo v náhradním termínu o  víkendu 5. a 6. září 2020 v kouzelném a velmi tichém přírodním prostředí Orlických hor, na turistické chatě Klubu českých turistů, Čiháku. Čihák jinak byla původně samostatná osada založena listinou Fr. Adama z Bubna roku 1679 pro kameníky a dnes spadá do katastrálního území Klášterec nad Orlicí.

Připravený program měl turistickou část, vedenou k prohlídce těch nejatraktivnějších míst v okolí chaty, vlastní jednací část, zaměřenou na problematiku obsahu a množstevního vydávání, no a večerní část k možnosti přátelského posezení v útulném prostředí chaty se vřelou ochotou správce pana Bartoše s personálem.

Turistická část --- měla sobotní pěší trasu od chaty Čihák ===== ke kostelu svatého Marcina v Polsku, dále ===== k ruině barokní kapličky rovněž v Polsku až ===== na hraniční silniční přechod Mladkov Petrovičky - Kamienczyk, a odtud již po našem území ===== na Kašparovu chatu a úžasné vyhlídkové místo nad Kašparovou chatou s pokračováním po hřebenové Jiráskově cestě ===== kolem Horské chaty Na rozcestí a Ski areálu v Českých Petrovicích až do cíle na chatu Čihák. Trasu o délce 12 kilometrů bylo možné zkrátit po neznačené cestě podél Červeného potoka.

Turistická část --- měla nedělní pěší trasu od chaty Čihák ===== přes půvabnou Zemskou bránu na Orlickou chatu u Rampušáka a dále na rozcestí U Pašerácké lávky, odkud pak ===== k vlastní Pašerácké lávce a dále po naučné stezce ===== ke skalnímu masivu u Zemské brány a ===== do cíle na chatu Čihák. Trasu o délce 4 kilometrů bylo možné si prodloužit k Ledřičkově skále, pojmenované podle údajném zbojníkovi.

Vlastní jednací část --- proběhla v nevelkém, ale dostačujícím salonku za přítomnosti předsedy Klubu českých turistů Vratislava Chvátala, místopředsedy pana Zdeňka Cabalky, čestného předsedy Jana Havelky a zhotovitele časopisu Ing. Ladislava Jirásko včetně šéfredaktora Mgr. Michala Bařinky. Kromě jisté části čtenářů bylo dobré zastoupení dopisovatelů časopisu a celé toto jednání se dostavil pozdravit zástupce příslušného katastru obce Klášterec nad Orlicí místostarosta pan Zdeněk Bureš, jež kladně kvitoval velmi dobrou spolupráci s provozem chaty.

Večerní část --- se nesla v duchu přátelského posezení, kde byla rozebrána témata nejen ohledně časopisu Turista, ale mnohem širší spektrum turistické činnosti, včetně postřehů jistých zajímavostí z akcí a přirozeně pozvání do atraktivních míst. Tímto však byla otevřena i otázka méně exponovaných lokalit, která jsou rovněž velice krásná a přitom není třeba se relativně tísnit s dalšími zájemci o přírodní krásy. 

Doplňková část --- Celé prostředí jednacích prostor doplňovaly dvě výstavy odborů turistiky oblasti Pardubický kraj. Jednu prezentaci připravili turisté ze Žamberka a týkala se 100 výročí založení odboru turistiky ve městě Žamberk. Velice dobře pojatá výstavka zakladatelů a významných činovníků jednoho z nejstarších spolků ve městě Žamberk byla zaměřena na nejdůležitější mezníky své historie, ukázala historické mapy a turistické zajímavosti, přičemž byla i možnost získání pamětního razítka, pohledů či turistické vizitky. Druhou prezentaci připravili turisté z obce Dolní Dobrouč zaměřenou na jejich obnovený turistický pochod Přes kopce a dolíky, který je připravován pro příznivce v počtu kolem jednoho tisíce. Bohatý a rozsáhlý program je dán spoluprací s místními spolky.

KČT Žamberk - 100 let v Žamberku                                                                            KČT Dolní Dobrouč - Přes kopce a dolíky

Savignat Savig - 09. září 2020