*Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj*

Setkání vedoucích a cvičitelů

Lorien Nekoř 21. - 22. října 2023

Pro oblast Pardubický kraj

Ve dnech 21. a 22. října 2023 se uskuteční v rekreačním středisku Lorien v Nekoři na Ústeckoorlicku tradiční setkání vedoucích a cvičitelů turistiky jednotlivých odborů Oblasti KČT Pardubický kraj.

Akci zajišťuje výbor oblasti a jisté zajímavosti přednesou proškolení lektoři z řad členů Klubu českých turistů pod vedením předsedy pana Vlastimila Škváry.

Vítáme účastníky

Výbor oblasti

Během soboty a neděle se účastníci setkání dozvědí spoustu nových znalostí, či si osvěží vědomosti již zažité. Tématy přednášek budou například Právní aspekty turistických činností, hospodaření, práva a povinnosti vedoucích a cvičitelů, Nebezpečí při turistice a zásady první pomoci, Příprava a vedení turistických akcí, Práce s mapou a orientace v terénu, Historie, organizační struktura, programová náplň a mezinárodní spolupráce KČT či Výstroj a výzbroj turisty. Zazní zde i řada aktuálních informací ze současnosti i blízké budoucnosti Klubu českých turistů. Zásady první pomoci bude vysvětlovat pan Abrahám z nedaleké Horské služby Čenkovice. Dojde i na ověření si získaných znalostí přímo při nedělní vycházce v terénu. Na sobotní večer je naplánováno promítání obrázků a videí z cest účastníků setkání. O toto setkání je již tradičně velký zájem a kapacita rekreačního střediska je již naplněna.

David Šebesta

předseda metodické sekce Oblasti KČT Pardubický kraj


Vytvořeno 15. září 2023 .................................................................................................................................................................................................... Aktualizováno 15. září 2023