*Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj*

Setkání vedoucích a cvičitelů

Lorien Nekoř 21. - 22. října 2023

Pro oblast Pardubický kraj

Ve dnech 21. a 22. října 2023 se uskutečnilo v rekreačním středisku Lorien v Nekoři na Ústeckoorlicku tradiční setkání vedoucích a cvičitelů turistiky jednotlivých odborů Oblasti KČT Pardubický kraj.

Akci zajistil výbor oblasti z vlastních zdrojů a jisté zajímavosti přednesli proškolení lektoři z řad členů Klubu českých turistů pod vedením předsedy pana Vlastimila Škváry.

Uvítání účastníků

Výbor oblasti

V oba předmětné dny bylo kladně rušno a setkání proběhlo v přátelské atmosféře za účasti plné kapacity dané možnosti. Jednoznačně splnilo svůj účel dle očekávání přípravného sboru. Účastníci vyslechli řadu zajímavých přednášek, vyměnili si cenné zkušenosti, došlo k osobnímu kontaktu a vzájemnému poznávání turistických vedoucích a cvičitelů z různých odborů v rámci Pardubického kraje. Samozřejmě nechyběla ani společenská složka akce. Nedílnou a tradiční součástí akce byla turistická vycházka, během níž si její účastnili ověřili své schopnosti práce s buzolou a orientace v terénu. Ta byla vzhledem k překrásnému sobotnímu počasí přesunuta z nedělního dopoledne na sobotní odpoledne a byl to skvělý tah. Vycházka se velmi líbila a této, v podstatě jediné změny v původním programu akce, organizátoři rozhodně nelitovali vzhledem k počasí.

Na závěr setkání došlo k ověření znalostí šesti nových adeptů na turistické vedoucí. Všichni požadované znalosti prokázali. Během nedělního odpoledne se účastníci opět rozjeli do svých domovů. Akce se vydařila.

David Šebesta,

předseda metodické sekce Oblasti KČT Pardubický kraj


Drobné informace z pobytu

Rekreační středisko Lorien v Orlických horách patří k Lužánkám od poloviny roku 2009 a jedná se o zařízení pro ubytování a stravování. Je využíváno především pro pořádání škol v přírodě, lyžařských kurzů, soustředění sportovních a uměleckých kolektivů i pořádání táborů pro děti. Středisko má vlastní kuchyni, neoplývá však restaurací. Celá budova je vytápěna elektrickými akumulačními kamny.

Nachází se ve velmi klidném a přírodním prostředí, byť jen několik desítek metrů od silnice, jež prochází obcí a směřuje k přehradě Pastviny. Doprava je zde zajištěna linkovými autobusy z Letohradu.

Lorien jídelna - interiér s frekventanty školení

Lorien Nekoř - sraz a úvodní předehra vycházky

Lorien Nekoř - zázemí rekreačního střediska

Nekoř obec - kulturní projev historie požárníků

Pracovní část - na trase v objetí přírodní nádhery

Pracovní část - orientační soustředění v terénu

Pracovní část - s buzolou v plném nasazení

Pracovní část - i oddych v terénu je nutností

Fotografická dokumentace - Ivanka Žaludová, odbor Slovan Pardubice a Pavel Zahradník, odbor Česká Třebová.


Vytvořeno 15. září 2023 ............................................................................................................................... Aktualizováno 20. listopadu 2023