*Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj*

Oblastní konference

Pardubice 25. února 2024

Oblastní konference, KČT Pardubický kraj.

Oblastní konference je připravena na neděli dne 25. února 2024, opět do interiéru v penzionu Staré časy v Pardubicích, Havlíčkově ulici na 09:30 hodin s prezentací možnou již od 08:30 hodin. Setkání delegátů je dáno velikostním klíčem pro zastoupení jednotlivými odbory.

Program konference: _____ 1. Zahájení a přivítání hostů – 09:30 hodin

                                      _____ 2. Schválení programu konference

                                      _____ 3. Volba pracovního předsednictva

                                      _____ 4. Volba komisí - návrhové a mandátové

                                      _____ 5. Předání vyznamenání a vyhodnocení soutěže

                                      _____ 6. Zpráva o činnosti OV a oblasti KČT

                                      _____ 7. Zprávy o činnosti jednotlivých rad a sekcí

                                      _____ 8. Zpráva o hospodaření za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

                                      _____ 9. Návrh výše členského příspěvku pro oblast na rok 2025

                                      _____ 10. Zpráva kontrolní komise

                                      _____ 11. Příspěvky jednotlivých hostů

                                      _____ 12. Přestávka na oběd - 12:00 hodin

                                      _____ 13. Diskuse delegátů i hostů

                                      _____ 14. Zpráva mandátové komise

                                      _____ 15. Volba šesti delegátů na celostátní konferenci KČT

                                      _____ 16. Schválení návrhu na usnesení konference

                                      _____ 17. Závěr konference - 15:30 hodin

Technické zajištění

Oblastní výbor opět zajistil tuto konferenci včetně polední stravy, kterou jako vždy hradí. Prezence delegátů a hostů je již od 08:30 hodin a předpoklad ukončení v 15:30 hodin. Jízdné delegátů hradí oblast dle předložení jízdenek pro veřejnou hromadnou dopravu a při cestě osobním vozidlem dle Směrnice HOSP 14 Klubu českých turistů.

Přístup vlakem, tedy ze železniční stanice Pardubice pěšky, to je kolem pošty ulicí Hlaváčova (rychlodráha) do Havlíčkovy ulice. Autem pak na Náměstí Čs. Legií do Havlíčkovy ulice, kde je omezené parkování před restaurací, včetně parkoviště restaurace.

Oblastní výbor KČT Pardubický kraj


Vytvořeno 12. února 2024 ................................................................................................................................ Aktualizováno 12. února 2024