Oblastní konference

06 března 2022

Vážení delegáti a delegátky
Oblastní konference KČT Pardubický kraj.

Oblastní konference se letos uskuteční klasickou formou setkání delegátů dle daného klíče velikosti každého odboru. Jednání je připraveno na neděli dne 6 března od 9:30 hodin s prezentací již od 8:30 hodin v penzionu Staré časy v Pardubicích v Havlíčkově ulici a ukončení se předpokládá v 17:00 hodin.

Návrh programu konference:

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Schválení programu konference

3. Volba pracovního předsednictva

4. Volba jednotlivých pracovních komisí

5. Předání vyznamenání a vyhodnocení soutěže

6. Zpráva o činnosti výboru a celé oblasti

7. Zprávy o činnosti jednotlivých rad a sekcí

8. Zpráva o hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

9. Návrh výše členského příspěvku oblasti na rok 2023

10. Zpráva kontrolní komise

11. Příspěvky jednotlivých hostů

12. Polední přestávka na oběd

13. Zpráva mandátové komise

14. Představení kandidátů a volby do výboru a kontrolní komise

15. Diskuse delegátů k problematice

16. Volba šesti delegátů na celostátní konferenci

17. Schválení návrhu usnesení konference

18. Závěrečný přednes konference


Technické zajištění

Oblastní výbor zajišťuje tuto konferenci včetně polední stravy, kterou hradí. Prezence delegátů a hostů je od 8:30 hodin a konec se předpokládá na 17:00 hodin. Jízdné delegátů hradí oblast.

Přístup vlakem, to je ze žst. Pardubice pěšky kolem pošty ulicí Hlaváčova (rychlodráha) do Havlíčkovy ulice. Autem pak na Náměstí Čs. Legií do Havlíčkovy ulice, omezené parkování je možné i před restaurací.

Oblastní výbor KČT Pardubický kraj Savignat Savig - 20 února 2022

Webnode a Savignat art