„Klub českých turistů“

Ústřední konference

Praha 26. - 27. března 2022

Klub českých turistů

Ústřední konference

Celostátní konference je naplánována na dny 26. a 27. března 2022 do Prahy. Konference v letošním roce bude volební.

Koná se na adrese ČVUT Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 Dejvice.

Za náš Pardubický kraj oblastní konference turistů, konaná dne 06. března tohoto roku v Pardubicích, schválila své zástupce a představy klasickým hlasováním. Hájit tedy oblastní zájmy turistiky pojedou Vlastimil Škvára, Jiří Andrle, David Šebesta, Dana Kejzlarová, Martin Hovad a Zahradník Pavel.

Program konference - sobota 26. března

01. Klasické schvalování jednotlivých pracovních komisí konference

02. Jednotlivé zprávy komisí organizace za uplynulý rok

03. Návrhy změn pro stanovy a hlasování na zasedáních

04. Udělení veřejných uznání a ocenění

05. Síň slávy je tímto rozšířena o nové

Program konference - neděle 27. března

06. Volby orgánů do řídících struktur organizace

07. Schválení závěrečného usnesení z jednání konference


Zpráva o výsledku jednání

Za oblast Pardubický kraj se jednání konference zúčastnili všichni delegovaní zástupci, zvoleni na příslušném místním jednání a aktivně kladně reprezentovali náš článek turistiky v celostátním měřítku.

Z hostů této konference lze vyslovit uspokojení, jelikož byl přítomen zástupce Pro místní rozvoj ministr Jan Bartoš, vystoupil zástupce za sportovní organizaci Orel, byla zastoupena Česká unie cestovního ruchu a účasten byl za Asociaci Atomu též jejich představitel.

V bodu číslo tři v programu konference bylo dosaženo shody s vizí postoje našeho oblastního vyjádření a jak úprava dokumentu stanov, tak hlasování na zasedáních nebylo takřka dosaženo záporných změn. Hlasování zůstane i nadále v pojetí jedna oblast = jeden hlas.

Co se týká volby orgánů do řídících struktur Klubu českých turistů, tak na tomto poli byl balíček karet pořádně zamíchán a bylo dosaženo výrazných změn. Zásadní rozdíl od původního je nové složení na pozici předsedy a místopředsedů, dále pak členů Vedení Klubu českých turistů.

--- Předsedou organizace byl zvolen RNDr. Jiří Homolka.

--- Místopředsedové organizace jsou Ing. Ladislav Jirásko a Ing. Ladislav Macka.

--- Vedení je složeno z osobností Zdeněk Cabalka, Ing. Rostislav Kašovský, Ing.             Hana Slabáková a Iveta Klemešová.

--- Ústřední kontrolní komisi povede stávající Ing. Ján Babnič a k ruce mu budou          členové Jaroslav Krejzlík, Bc. Renata Kotalová, Věra Magasaníková a Miroslav           Vořechovský.

--- Za zmínku také jistě stojí oba projevy předsedů, tedy odstupujícího a pak nově         zvoleného předsedy. Vratislav Chvátal byl ve funkci dvě volební období a práci         zhodnotil jako svoji činnost i jako činnost celého končícího vedoucího aparátu.         Poděkoval všem za spolupráci a popřál nástupcům mnoho úspěchů v práci pro         turistiku. Krátkou svoji vizi pro další období zmínil nově zvolený předseda Jiří           Homolka a poděkoval za přízeň.

-----------------------------------------------------------------

Nově zvolený řídící aparát, s absencí Ladislava Jirásko
Nově zvolený řídící aparát, s absencí Ladislava Jirásko

------------------------------------------------------------------

Ukončení programu celého jednání bylo v 16:00 hodin, tedy o celé dvě hodiny déle oproti stávajícímu plánu.

Technické zajištění služeb v oblasti stravy a ubytování bylo přímo dokonalé a tímto vyjadřujeme vřelé díky. Toto poděkování patří jak organizaci Klubu českých turistů, tak odborného chování restaurace Masarykovy koleje.


Savignat Savig - 30. března 2022

Webnode a Savignat art