Ústřední konference

Klub českých turistů

Ústřední konference

Vedení Klubu českých turistů na základě nouzového stavu, o kterém rozhodla Vláda České republiky, svolává zasedání celostátní konference Klubu českých turistů mimo své jednání, a to na úterý, dne 28. dubna 2020.

Každý delegát v příloze nalezne pozvánku, organizační pokyny a program konference KČT.

Vzhledem k mimořádnosti nastalé situace věříme, že toto opatření bude přijato s pochopením.

                              *******************************************

Program virtuální konference

1.   Zpráva o plnění úkolů konference Klubu českých turistů 2019 - Ivan Press

2.   Zpráva o činnosti Klubu českých turistů za rok 2019 - Vratislav Chvátal

3.   Zpráva Ústřední kontrolní komise Klubu českých turistů za rok 2019 - Ján Babnič

4.   Plnění rozpočtu Klubu českých turistů za rok 2019 - Jan Eichler

5.   Návrh rozpočtu Klubu českých turistů na rok 2020 - Jan Eichler

6.   Návrh výše členských příspěvků na rok 2021 - Ivan Press

7.   Návrh usnesení konference Klubu českých turistů

Poznámka - V programu záměrně nejsou následné body jednání z důvodu nutné diskuse, ve které bude pokračováno na nejbližším jednání Ústředního výboru Klubu českých turistů.

--- Návrh střednědobého záměru rozvoje Klubu českých turistů do roku 2025

--- Návrh restrukturalizace členských příspěvků

--- Volba dvou členů do Vedení Klubu českých turistů

Materiály dané na vědomí

--- Zpráva Rady značení a Technické rady Ústředního výboru Klubu českých turistů

--- Zpráva o stavu členské základny a o aktivitách oblastí a odborů Klubu českých turistů

--- Výsledky akce Novoroční čtyřlístek Klubu českých turistů

--- Uvedení odborů a osobností do Síně slávy české turistiky Klubu českých turistů