*Pardubický kraj*

Ocenění Pardubického kraje

Pardubice

Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardubického kraje tak hodlá rozvíjet dobré tradice Pardubického kraje a cestou udělování cen také trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří v Pardubickém kraji žijí. Pardubický kraj udílí ocenění od roku 2014 jednou ročně. 

Krajské ocenění turistovi

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj za rok 2022 byla udělena Ing. Ivo Círovi, dlouholetému činovníku ve značení turistických cest. Cena je určena osobnostem za mimořádnou činnost pro rozvoj kraje a za zásluhy o kraj. Ing. Ivo Cír byl na udělení této ceny navržen OV KČT Pardubický kraj, který tak vyzdvihl jeho záslužnou činnost především ve výchově zájemců o značení turistických cest. Podílel se na zpracování metodických pokynů a učebních textů pro značkaře. Úspěšně vedl školení a přednášel o systému značení. Nezanedbával ani obnovování a údržbu značení přímo v terénu. Od roku 1959 tak obnovil stovky kilometrů značených cest. Na sklonku loňského roku jsme s ním oslavili 90. narozeniny ve stálém zájmu o dění na značených turistických cestách.

K udělení ceny Za zásluhy a ještě jednou k životnímu výročí Ivovi srdečně blahopřejeme a těšíme se na další setkávání na turistických trasách.

Vlastimil Škvára - Předseda OV KČT Pardubický kraj


Vytvořeno dne 19. května 2023 ........................................................................................................................................................................... Aktualizováno dne 19. května 2023