„Koalice nevládek Pardubicka“

NNO - Krajská konference

Pardubice 03. listopadu 2022

22. Konference neziskových organizací

          22. Konference neziskových organizací Pardubického kraje, pořádaná Koalicí nevládek Pardubicka, z.s.           a Pardubickým krajem proběhla dne 3. listopadu 2022. Další konference je v plánu na jaře roku 2024.

Tato prestižní konference hostila i zástupce Klubu českých turistů, oblast Pardubický kraj.

Rozpočtům neziskovek pomáhá dobrý fundraising

22. Konference neziskových organizací Pardubického kraje, které se 3. listopadu 2022 v Pardubicích zúčastnilo 51 organizací, otevřela řadu zajímavých témat. Nově rekonstruovanými prostory Základní školy a praktické školy SVÍTÁNÍ se nesla témata jako spolupráce Pardubického kraje s neziskovým sektorem, Burza filantropie, dobrovolnictví. Klíčovým programem konference se staly odpolední odborné workshopy s názvy Jak na vztahy s individuálními a firemními dárci, LinkedIn a Jak zaujmout v moři textů.

Dopolední část programu byla věnována spolupráci Pardubického kraje s neziskovým sektorem a shrnutí nabídky informačního a poradenského servisu pořádající Koalice nevládek Pardubicka, která nedávno oslavila již 18 let své činnosti v neziskové sféře. Účastníci konference se shodli na tom, že nezbytností pro životaschopnost neziskových organizací se stále více stává více zdrojové financování. Aby neziskovky nebyly zcela závislé na dotacích z veřejných rozpočtů, vyšší důraz kladou také na získávání finančních prostředků od individuálních a firemních dárců. Právě propojením veřejných, firemních a individuálních zdrojů se daří každoročně realizovat stovky neziskových projektů v Pardubickém kraji. "Inspirativním příkladem může být projekt Burzy filantropie, který účelně propojuje všechny tyto zdroje. Burza pomohla na svět již 445 neziskovým projektům v Pardubickém kraji v celkové hodnotě 16,4 miliony korun," zmínila Jana Machová z Koalice nevládek Pardubicka, která tento projekt každoročně organizuje ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Dlouhodobě a systematicky pomáhá neziskovkám Pardubický kraj. "Vedle dotační podpory prospěšných projektů již několik let poskytujeme dotace i na podporu fundraisingu. Zároveň dlouhodobě podporujeme Koalici nevládek Pardubicka, která zaštiťuje neziskovky v kraji a poskytuje jim informační a poradenský servis. Novinkou pro příští rok bude nový dotační program Pardubický kraj pro rodinu, který bude primárně určen na prorodinné aktivity neziskových organizací," uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje.

Průběh konference a zejména odpolední inspirativní workshopy neziskové organizace ocenily: "Této konference jsem se zúčastnila poprvé. Líbila se mi její organizace a přístup pořadatelů i lektorů workshopů. Měla jsem dobrý pocit už z dopoledních oficiálních prezentací. Byla jsem mile překvapena, jak zajímavě Koalice nevládek Pardubicka i Pardubický kraj prezentovaly svou činnost i několikaletou spolupráci," uvedla Lenka Vondroušová, asistentka ředitelky a současně členka dozorčí rady Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, která už od roku 1992 pomáhá dětem s hendikepem.

"Z konference jsem si odnesla mnoho nových vjemů a poznatků, které se budu snažit využít ve své práci. Byla jsem i hrdá na to, že se tato akce koná v našem novém sídle v Klášterní ulici v Pardubicích," podotkla Lenka Vondroušová.

"Konference s workshopy nám dala spoustu věcných námětů a zkušeností z oblasti fundraisingu a PR. Bylo to současně pozitivně laděné a inspirativní setkání lidí z neziskové praxe," shodly se ředitelka Střediska rané péče v Pardubicích Blanka Brandová společně se svou kolegyní Monikou van Leeuwen.

V Pardubickém kraji působí více než 6 tisíc neziskových organizací, z nichž aktivně vyvíjí svou činnost asi 3 tisíce organizací, převážně spolků. Působí zejména v oblasti sociální péče, ochrany životního prostředí, sportu, kultury a vzdělávání.


Aktualizace .................................................................................................................................................... Savignat - 13. listopadu 2022