*Klub českých turistů, odbor Česká Třebová*

Dvě výročí založení

Česká Třebová 10. června 2023

Dvě výročí

Klub českých turistů 135 let a Odbor Česká Třebová 100 let

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´Klub českých turistů, odbor Česká Třebová, tímto co nejsrdečněji zve na akci

pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

– Pozvánka na akci –

Pohlazení historií i turistikou

Motto: Abychom mohli tradici rozvíjet, musíme ji dobře poznat

Pár slov o přípravě společensko-sportovní akce "Dvě výročí" (135 let Klubu českých turistů a 100 let odboru klubu v České Třebové)

=========================================================================

Jedná se o jednorázovou akci v České Třebové, která se uskuteční dne 10.06.2023. Koná se pod záštitou hejtmana pardubického kraje Martina Netolického, za finanční podpory města Česká Třebová. Tradičním partnerem akcí klubu je Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana a nově pak Městské muzeum Česká Třebová. Akce je publikována v oblastním i celostátním kalendáři turistických akcí klubu.

Sportovní část akce zahrnuje čtyři pěší trasy a tři cyklotrasy. Část společenská se opírá o přednášku s prezentací o historii klubu a odboru, která se bude v badatelně městského muzea opakovaně konat od 9:00, 11:00 a 15:00 hodin. V čase první přednášky, která je vyhrazena zástupcům odborů klubu turistů z oblasti pardubický kraj a pozvaným hostům, dojde k předání odznaku Vojty Náprstka předsedkyni odboru a k uvedení odboru a člena do síně slávy klubu.

Start všech tras proběhne na SŠTD Gustava Habrmana na Skalce, cíl je pak v parku Javorka. Cílem tras je ukázat jednak poslední počiny v oblasti turistiky v České Třebové (nový úsek cyklostezky do Rybníka a část cesty Aloise Jiráska, která byla v loňském roce upravena z participativního rozpočtu města), jednak krásy města jako takového, a to zejména zpřístupněním rotundy svaté Kateřiny, rozhledny na Kozlovském kopci a malebných hospůdek v Kozlově, Svinné a U Floriána široké (nejen) turistické veřejnosti. Zážitkem má být rovněž možnost projížďky vozítky Velorex, který má v České Třebové na Parníku jeden ze svých konstrukčních kořenů.

– trasy pěší –

1. – Městská

Start trasy na Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová ----- Staré náměstí ----- rotunda svaté Kateřiny (možnost její prohlídky nebo vyjížďky Velorexem k restauraci Florian) ----- park Javorka cíl.

2. – Na 5 km

Start trasy na Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová ----- Staré náměstí ----- městská část Podhorka ----- rotunda svaté Kateřiny (možnost její prohlídky nebo vyjížďky Velorexem k restauraci Florian) ----- badatelna městského muzea (přednáška v 11:00 hodin) ----- park Javorka cíl.

3. – Na 10 km

Start trasy na Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová ----- Staré náměstí ----- zelenou značkou na cyklostezku a údolím Skuhrovského potoka až k odbočce na Studenou hůru ----- již po červené rotunda svaté Kateřiny (možnost její prohlídky nebo vyjížďky Velorexem k restauraci Florian) ----- badatelna městského muzea (přednáška v 15:00 hodin) ----- park Javorka cíl.

4. – Na 15 km

Start trasy na Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová ----- Litomyšlská ulice ----- po modré značce údolím Křivolík ----- napojením na zelenou a žlutou značku do obce Svinná (bývalá škola č. 19, dnes hospůdka SDH Svinná) ----- po zelené do údolí Zlatého pásku ----- neznačenou údolní cestou do Kozlova (obec má kontrolní bod v hospůdce U Sitařů ----- otevřená rozhledna na Kozlovském kopci ----- červenou park Javorka cíl.

Motivace tras --- Všechny nabízené pěší trasy jsou víceméně tradiční. Mají potěšit zejména návštěvou kontrolních bodů v zapadlých hospůdkách, prostou krásou českotřebovské krajiny a šťavnatou přednáškou o historii Klubu českých turistů.

Kratší trasy chtějí ukázat nejnovější úsek cyklostezky a nejstarší románskou stavbu ve východních Čechách. Cílové místo je pro nás třebováky jedním z nejkrásnějších na světě. Vozítko Velorex má pak v České Třebové na Parníku jeden ze svých kořenů a městské muzeum mu věnuje pozornost jinde nevídanou.

Startovní místo na SŠTD Gustava Habrmana bude již v provozu od 8:00, rozhledna na Kozlovském kopci od 8:30, hospůdky od 9:00 hodin. Cílové místo v parku Javorka bude v provozu nejméně do 18:00 hodin.

Startovné pro všechny trasy symbolických 20,- Kč.

Klub českých turistů, odbor Česká Třebová připravil pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, za podpory města Česká Třebová, Městského muzea Česká Třebová a Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana.

– trasy cyklo –

1. – Krátká 33 km

Start trasy na Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová ----- Staré náměstí ----- zelenou značkou Rybník obec ----- vzhůru na Podkovu ----- dolů do Třebovice ----- rybník Hvězda ----- Třebovické sedlo ----- červenou značkou Třebovské stěny ----- Skuhrov obec ----- po modré restaurace Florián ----- modrou až park Javorka cíl.

2. – Delší 44 km

Start trasy na Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová ----- Serpentýnami rozhledna Kozlovský kopec ----- po žluté Zlatá studánka ----- zelenou Psí kuchyně ----- po modré rybník Hvězda ----- Třebovické sedlo ----- červenou značkou Třebovské stěny ----- Skuhrov obec ----- po modré a žluté údolí Kojovec ----- cyklostezkou Česká Třebová ----- park Javorka cíl.

3. – Nejdelší 55 km

Start trasy na Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová ----- Serpentýnami rozhledna Kozlovský kopec ----- po žluté Zlatá

studánka ----- zelenou Psí kuchyně ----- po modré rybník Hvězda ----- Třebovické sedlo ----- červenou značkou Třebovské stěny ----- Skuhrov obec ----- po modré restaurace Florián ----- zpět na žlutou ----- po žluté údolí Kojovec ----- Přívrat obec ----- Zhořský kopec ----- rozhledna Kozlovský kopec ----- serpentýnami ----- park Javorka cíl.

Motivace trasVšechny tři nabízené trasy cyklo jsou víceméně pohodové. Mají místy velmi proměnlivý povrch, nicméně vyhýbají se hlavním pozemním komunikacím a přidržují se značených cyklotras a cyklostezek. Kontrolními body jsou chata SDH Parník U Floriána a s výjimkou krátké trasy rozhledna na Kozlovském kopci.

Startovní místo na SŠTD Gustava Habrmana bude již v provozu od 8:00, rozhledna na Kozlovském kopci od 8:30, hospůdky od 9:00 hodin. Cílové místo v parku Javorka bude v provozu nejméně do 18:00 hodin.

Je zapotřebí, aby všichni účastníci dodržovali pravidla silničního provozu při pohybu na pozemních komunikacích i v terénu a pro případnou možnost snížené viditelnosti byli vybaveni reflexními prvky. Pro cyklisty je pak důležité, aby jejich kola splňovala alespoň elementární parametry vybavenosti dle příslušného zákona.

Přejeme ideální počasí na kolo a bezpečný návrat

Startovné pro všechny trasy symbolických 20,- Kč.

Klub českých turistů, odbor Česká Třebová připravil pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, za podpory města Česká Třebová, Městského muzea Česká Třebová a Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana.


Významní podporovatelé akce


Vytvořeno dne 20. května 2023 ............................................................................................................... Atualizováno dne 20. května 2023