„Klub českých turistů, odbor Lanškroun“

Zahájení turistické sezóny 2023  - Pardubický kraj -

Lanškroun 25. března 2023

Zahájení turistické sezóny 2023 Pardubický kraj

Akci pořádá Klub českých turistů, odbor Lanškroun, ve spolupráci s městem Lanškroun a pod záštitou Rady Pardubického kraje a dále starosty města Lanškroun Mgr. Radima Vetchého.

Místo zahájení - Multifunkční centrum L´Art v Lanškrouně. Prezentace účastníků - od 8:30 do 10:00 hodin. Doporučujeme vyplnit prezenční list, který slouží k jednotné hromadné registraci. Prezenční list si vyplní příslušný odbor KČT za všechny přítomné členy a po odevzdání obdrží příslušný počet tašek s propagačními materiály.

Slavnostní zahájení - v 10:00 - 10:15 hodin. Akce je organizována pod záštitou zástupce Pardubického kraje a starosty města Lanškroun pana Mgr. Radima Vetchého. Multifunkční centrum bude otevřeno od 8:30 do 11:00 hodin. Občerstvení v této době je zajištěno. Parkování autobusů je na prostranství za ČD nádražím. Turistické informační centrum bude otevřeno 9:00 - 15:00 hodin.

Prohlídka města - je individuální, informace o městských památkách je přiložena v propagačních materiálech "PAMÁTKY, ZAJIMAVOSTI A KULTURA" a "PŘÍRODA A TURISTICKÉ CÍLE". Bližší informaci lze získat od našich informátorů, viz radnturistů,ice města Lanškroun.

Historie města Lanškroun - Město vzniklo pravděpodobně ve 2. polovině 13. století v souvislosti s kolonizací, za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Stalo se centrem lanškrounsko-lanšperského panství. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1285, kdy jej od krále Václava II. spolu s celým panstvím přejímal jeho nevlastní otec Záviš z Falkenštejna. V roce 1304 získal Lanškrounsko Zbraslavský klášter. Po husitských válkách byl Lanškroun v držení Kostků z Postupic. Od roku 1507 vládli městu Pernštejnové, dalšími majiteli byli Hrzánové z Harasova a po Bílé hoře Lichtenštejnové. V roce 1789 byl Lanškroun vyhlášen ochranným municipálním městem. V polovině 19. století se stal sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu. V současné době žije ve městě cca 10 000 obyvatel. Hlavními odvětvími jsou elektrotechnický a strojírenský průmysl.

Prohlídka městského muzea - včetně zámeckých zahrad je zdarma. Nutné je však, v termínu do 15.3.2023, nahlásit zájemce v časových termínech, konkrétně na 10 - 11, 11 - 12, 12 - 13, 13 - 14, 14 - 15, v každém časovém termínu maximálně 100 účastníků. Přihlášky na určitý termín posílejte na email sestak@lanskroun.cz. Pokud bude příslušný termín naplněn bude Vám zpětně nabídnut další možný termín.

Turistický program - město Lanškroun leží v podhůří Orlických hor nedaleko historické zemské hranice s Moravou. U města se nachází soustava rybníků, sloužících dnes k rekreaci a sportovnímu vyžití. Panorama města dále tvoří Třebovské stěny, Zábřežská vrchovina či Hřebeč. KČT, odbor Lanškroun připravil pro účastníky akce tři turistické trasy, které kopírují trasy vyhlášeného pochodu Lanškrounská KOPA.

Občerstvení na trasách - Na trasách 15 a 20 km je občerstvení u rozhledny Mariánka (zajišťuje KČT, odbor Lanškroun). Na trasách 10 a 15 km je možno využít služeb restaurace u kempu Knoflík.

Lanškroun - Náměstí J. M. Marků, radnice města


Materiály ke stažení


Sponzoři akce


Pardubický kraj

Město Lanškroun

KČT, odbor Lanškroun


Vytvořeno - 12. února 2023 ..................................................................................................................................................................................................... Aktualizace - 12. února 2023´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´                                                                                                                                                                                                       ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Webnode a Savignat art