Turistická značka

Pátek dne 11. června 2021

Klub českých turistů oslavil, jako jedna z nejstarších turistických organizací na světě, své 133. výročí v Praze na náměstí Republiky.  Přesně v tento den, který je vnímán jako "památný den Klubu českých turistů", proběhlo založení klubu. Slavnostní akce probíhala od 10:00 hodin až do 19:00 hodin s bohatým doprovodným programem. No a přirozeně my byli u toho, jak jinak.

Pro rodiny s dětmi byl připraven program zaměřený na ochranu přírody a lesů v pojetí mladých lesníků, jež nabízeli své publikační materiály a samozřejmě poskytovali odborné informace na dotazy. Velice pěkný znalostní kvíz a možnost pohybových možností byl opravdu zajímavý. Klub českých turistů zde postavil velký turistický rozcestník, nechyběly dárkové suvenýry či oblíbené razítkování a všichni účastníci programu obdrželi speciální Turistickou vizitku nebo otisk příležitostného poštovního razítka. Součástí programu byl také tři kilometry dlouhý pochod k Náprstkovu muzeu a zpět, kde mohli soutěžící plnit různé úkoly a interaktivní hry. Byla slavnostně vyvěšena největší turistická značka, která již je v České republice zapsaná agenturou Dobrý den v knize rekordů. Předseda Klubu českých turistů Vratislav Chvátal dále představil zajímavý zážitek. Byla to nabídka přítomné atletky Lindy Průšové, medailistky Mistrovství České republiky 2020 v trojskoku. Značné popularity dosahoval Ing. Pavel Přílepek se svým programem "Namaluj si svoji značku". Ta snaha zručnosti lákala i mnohé dospělé a byla radost se dívat.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Státní podnik Lesy České republiky je generálním partnerem Klubu českých turistů a spolu podporuje akci Turistická značka také organizace PEFC ČR, což je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů se snahou změny způsobu spravování lesů. Ta chce upozornit veřejnost nejen na nutnost ohleduplné turistiky v naší přírodě, ale především na trvale udržitelné hospodaření v našich lesích. "Rekreační funkci lesů považujeme i my lesníci za velmi důležitou a potřebnou. Vážíme si činnosti Klubu českých turistů a naše organizace PEFC ČR, která dohlíží na správné hospodaření v lesích, je připravena se zapojit do společných projektů. Rádi bychom podpořili nejen samotnou návštěvnost v našich lesích, ale i informovanost veřejnosti o lesním prostředí i práci našich lesníků", říká Stanislav Slanina, ředitel organizace PEFC ČR, která je významným partnerem turistů, a to nejen při oslavě výročí.

Akce byla organizována s podporou Ministerstva pro místní rozvoj.


Savignat Savig - 13. června 2021

Webnode a Savignat art