Silvestr na Chrudimce

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V HLINSKU

*************************************************************************

Pořádá 35. ročník akce

dne 30.12.2018


Akce KČT Pardubického kraje, konaná v rámci projektu "Novoroční čtyřlístek"

a v rámci oslav 100 let republiky a 130. výročí od založení KČT

Na akci jsou zváni i starostové okolních obcí se svými občany


Místo                  - Filipovský pramen řeky Chrudimky


Čas setkání        - 10.00 - 15.00 hodin

Z Hlinska pěšky - Sraz před ZŠ Resslova v 11.00 hodin

                            - Na lyžích, bude-li sníh, ve 12.00 hodin u klubovny         

                              Klasického lyžování Rataje

                            - Autobusem KČT ve 12.30 před Sokolovnou

                            - Linkový BUS v 9:05, 13:00 hodin

Zpět                    - Autobusem KČT, odjezd z Pasek v 15.15 hodin se        

                              zastávkami na znamení

                            - Linkový BUS v 10:34, 14:34, 16:34 hodin

Ostatní obce       - Odkudkoliv hvězdicovitě pěšky, autobusem, autem nebo  

                               na lyžích

Občerstvení        - Opékání buřtů. Bude zajištěn prodej buřtů a medoviny.

Odměna              - Pamětní list


Setkání se hvězdicovitě účastní i okolní KČT. V rámci akce "Novoroční čtyřlístek" můžete přispět na budování bezbariérové stezky pro vozíčkáře. V loňském roce se u pramene Chrudimky sešlo 1770 turistů a na konto Novoročního čtyřlístku bylo odesláno 29306 Kč. Jednalo se o nejvyšší vybranou částku v celé České republice z šedesáti podobných akcí.


Všechny srdečně zve KČT Hlinsko a sponzoři akce Městský úřad Hlinsko a firma Dalu.

Akci povolil Lesy České republiky Choceň a CHKO Žďárské vrchy