*Klub českých turistů, ústřední výbor*

Pražské pojetí výročí

Praha 09. června 2023

Slavnostní zasedání

Klub českých turistů ke 135. výročí vzniku

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1 300/44, Praha 7 Holešovice

Program:

  • 15:00 až 15:30 hodin - Příchod účastníků
  • 15:30 až 15:45 -  Zahájení slavnosti
  • 21:00 hodin - Ukončení slavnosti

Podrobný program Slavnostního setkání v pátek 9.června bude zaslán společně s pozvánkou. Ubytování a strava hostů slavnostního večera nebude zajištěna, mimo raut na slavnosti. Jízdné hostů platí vysílající složka.

Účastníci za oblast

--- Vlastimil Škvára, předseda oblasti a člen Ústředního výboru, --- Jiří Andrle, člen výboru oblasti, --- Pavel Zahradník, člen výboru oblasti


Vytvořeno 02. května 2023 ......................................................................................................................................................................................... Aktualizováno 02. května 23023

Webnode a Savignat art