*Klub českých turistů, ústřední výbor*

Pražské pojetí výročí

Praha 09. června 2023

Slavnostní zasedání

Klub českých turistů ke 135. výročí vzniku

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1 300/44, Praha 7 Holešovice

Program:

  • 15:00 až 15:30 hodin - Příchod účastníků
  • 15:30 až 15:45 -  Zahájení slavnosti
  • 21:00 hodin - Ukončení slavnosti

V pátek 9.6. 2023 od 15.30 hod proběhlo slavnostní a příjemné setkání ke 135. výročí vzniku KČT. Ještě předtím ve 14 hod se uskutečnila tisková konference za účastí zástupců mnoha médií. Potěšila nás mimo jiné i nabídka některých novinářů s pomocí hájit a propagovat naše aktivity, a to především v oblasti turistického značení. Za výbornou organizaci "tiskovky" bych chtěl poděkovat našim spolupracovníkům Romanu Hrůzovi a Sabině Bergmanové.

Velmi nás potěšila hojná účast jak členů KČT, tak pozvaných hostů na samotném slavnostním setkání. Zúčastnili se ho a zdravici přednesli člen KČT, místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který také udělil oslavám záštitu, dále předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, starosta Junáka - Českého skauta, Josef Výprachtický, poslanec Poslanecké sněmovny PČR a zástupce sportovní organizace OREL Tom Philipp, ředitel agentury CzechTourism Jan Herget, obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba, předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová, předseda Asociace TOM ČR Tomáš Novotný. ze zahraničních hostů předseda Klubu slovenských turistů František Šiller, zástupce světové turistické organizace IVV Giuseppe Colantonio, zástupce německých turistických spolků DWV Rolf Ebert, zástupce polského turistického spolku PTTK Mateus Murzyn, zástupce Rakouského turistického klubu (ÖTK) Markus Antner. Své zdravice poslali na dálku předseda evropských turistických spolků EWV Boris Mičič a předseda KČT Vídeň Karl Brousek. Již předtím do příbalu časopisu Turista č. 5 zaslali zdravici ke 135 letů KČT předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a primátor hlavního města Praha Bohuslav Svoboda. Oba se ze slavnostního setkání z pracovních důvodů omluvili a oba udělili oslavám záštitu. Z pracovních důvodů se omluvila také starostka Sokola Hana Moučková, která také zaslala zdravici, která vyšla v příbalu časopisu Turista č. 5.

Dále se setkání zúčastnili i další milí hosté, pravnuk významného předsedy KČT a společenského činitele Dr. Jiřího-Gutha Jarkovského Jiří Guth, producentka seriálu České televize o Stezce Českem Ivana Lokajová, režisérka seriálu Šárka Maixnerová a čestní členové KČT.

Se stručnou historií, významem KČT v české společnosti a hlavními pilíři jeho činnosti v jeho 135leté nepřetržité činnosti seznámil přítomné předseda KČT Jiří Homolka. Čestný předseda KČT pak pohovořil o cílech a vizích KČT, jak se měnily v čase a reagovaly na aktuální společenské dění. Martin Úbl nás pak ve stručnosti seznámil s novým projektem Stezka Českem, kterou realizuje společně s KČT. Po zdravicích výše uvedených hostů se pak ujali předseda KČT a čestný předseda KČT milé povinnosti předat klubová ocenění devíti přítomným dlouholetým funkcionářům na poli turistiky. Medaile Vratislava Pasovského byla předána zahraničním hostům za dlouhodobou spolupráci s KČT, Miroslavu Herchlovi, emeritnímu předsedovi KST, Markusi Antnerovi, členovi vedení ÖTK za dlouholetý rozvoj spolupráce mládeže KČT a ÖTK, dále Jánu Babničovi, předsedovi Ústřední kontrolní komise, a bývalému předsedovi KČT Vratislavu Chvátalovi. Dále ocenění získal Jiří Fink, medaili Vojty Náprstka. Čestný odznak KČT získali Jaroslav Krejzlík, Gerhard Streubel a Marie Vincencová. Veřejné uznání s medailí dostala Zdenka Prokůpková. Program byl doplněn velmi krásným kulturním programem, pěveckým vystoupením Michaely Novotné, Barbory Přechové s klavírním doprovodem Kateřiny Dvorské s operními áriemi od Dvořáka, Mozarta, Pucciniho či Smetany.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za milou společnost a všem, kteří se na organizaci odpoledne podíleli za výborně odvedenou práci. Především bych chtěl poděkovat Jardovi Krejzlíkovi, předsedovi komise pro oslavy 135 KČT, celému jeho týmu, především Martě Votavové, místopředsedovi KČT a předsedovi programové rady KČT Zdeňku Cabalkovi a ústřednímu sekretariátu KČT v čele Míšou Novotnou.

Jiří Homolka, předseda KČT

Záštitu nad celou akcí oslav převzali

--- Předseda Senátu České republiky Miloš Vystrčil.

--- Místopředseda vlády České republiky pro digitalizaci a místní rozvoj Ivan Bartoš.

--- Primátor hlavního města Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.

Účastníci za oblast Pardubický kraj

--- Vlastimil Škvára, předseda oblasti a člen Ústředního výboru, --- Jiří Andrle, člen výboru oblasti, --- Pavel Zahradník, člen výboru oblasti.


Vytvořeno 02. května 2023 ......................................................................................................................................................................................... Aktualizováno 15. června 23023