130. výročí klubu

130. výročí založení

Klubu českých turistů

---------------------------------------